Het motorrijbewijs: omzetting naar EU-regels

In de lente van 2013 treedt in België een nieuwe wetgeving in voege voor het motorrijbewijs. De rode draad doorheen de nieuwe regelgeving is de geleidelijke toegang tot het volwaardige motorrijbewijs. Deze omzetting van EU-regels heeft als belangrijkste doel de jongere aspirant-motorrijders op een veilige manier toegang te verlenen tot “volwassen” moto’s met hogere vermogens. Voor wie zijn rijbewijs reeds heeft, verandert er weinig of niets.

De huidige categorie A3-bromfietsen (met een topsnelheid van 45 km/u) heten voortaan “AM”-bromfietsen en de minimuleeftijd blijft 16 jaar. De categorie A1 heeft dan weer een cilinderinhoud van maximaal 125 cc en een vermogen van maximaal  11 kW voor tweewielers en 15 kW voor driewielers. De vermogens/gewichtsverhouding moet daarbij minder bedragen dan 0,1 kW per kg.

Het blijft overigens mogelijk om een 125cc te besturen met het rijbewijs B, maar enkel na het volgen van een praktische opleiding van 4 uur. Bestuurders die hun rijbewijs B hebben behaald vóór 19 januari 2011 worden hiervan vrijgesteld.

De categorie A2 bestaat uit scooters en motorfietsen met een maximaal vermogen van 35 kW en daarbij mag de vermogens/gewichtsverhouding niet meer bedragen dan 0,2kW per kg. De categorie omhelst alle twee- en driewielers vanaf 15 kW.

Geleidelijke toegang

Wie vanaf 18 jaar zijn motorrijbewijs wil behalen moet voor de categorieën A1, A2 en A een geleidelijke toegang volgen. Bijgaande tabel toont de verschillende stappen en het verplicht aantal lesuren.

De kandidaat-bestuurder begint met het behalen van een rijbewijs A1 (vanaf 18 jaar), wat rechtstreeks toegankelijk is. Nadat hij ten minste twee jaar houder is van dit rijbewijs A1 (vanaf 20 jaar), kan hij kandidaat worden voor het behalen van het rijbewijs A2. Nadat hij ten minste twee jaar houder is van het rijbewijs A2, kan hij ten slotte kandidaat worden voor het behalen van het rijbewijs A (vanaf 22 jaar). De overgang tussen elke categorie wordt geregeld door een praktisch examen en een opleiding van minimaal 4 uur. Wie geen zin heeft in al deze stappen, kan ineens ook rechtstreeks voor het A-rijbewijs gaan … maar dan moet hij of zij daarvoor wachten tot hij 24 jaar is.

Nog een laatste wijziging: om een trike van meer dan 15kW te besturen, zal het rijbewijs B niet meer volstaan vanaf 2013, maar moet het rijbewijs A behaald worden. Bestuurders die hun rijbewijs B hebben behaald vóór het in voege treden van deze nieuwe regelgeving, behouden ook voor dit type voertuig hun verworven rechten. Overigens wordt het principe van de verworven rechten gehandhaafd voor al wie zijn autorijbewijs B voor 1989 haalde, een motorrijbewijs werd toen automatisch meegeleverd … en dat blijft van kracht.

Rijbewijs A1 Rijbewijs A2 Rijbewijs A

Maximum vermogen

125cc of
11kW of
0.1kW per kg
35kW of
0.2kW per kg
Onbeperkt

Minimumleeftijd

18 jaar 20 jaar 24 jaar (22 jaar indien je het rijbewijs A2 hebt)

Minimum
lesuren

4 uur 8 uur (4 uur indien je het rijbewijs A1 hebt) 12 uur (4 uur indien je het rijbewijs A2 hebt)

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Motor Rijbewijs


© Motoren & Toerisme