Hebt u zopas een motor gekocht? Vergeet dan niet om zo snel mogelijk een aangepaste verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten als u de weg op wilt. U moet de wettelijk verplichte BA-motorverzekering afsluiten om op de openbare weg te kunnen rijden.

Wat is de BA-motorverzekering?

Gemotoriseerde voertuigen mogen in België enkel op de openbare weg rijden als ze verzekerd zijn met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Motoren wijken dus niet af van deze regel. Deze verzekering dekt de verantwoordelijkheid van de eigenaar en van de bestuurder bij een ongeval op de weg:

  • U bent in het ongelijk: uw BA-motorverzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die u bij dit ongeval bij derden veroorzaakt. Uw eigen schade is niet gedekt.
  • U bent in uw recht: uw (lichamelijke en materiële) schade wordt vergoed door de BA-verzekering van de verantwoordelijke bestuurder.

De motorverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van Touring Verzekeringen

Onze BA-motorverzekering dekt uw verantwoordelijkheid bij een ongeval in België, alsook in alle landen die op uw verzekeringsbewijs staan vermeld. Onze schadevergoeding is onbeperkt voor de schade die u aan derden veroorzaakt. Bij materiële schade door een brand of een explosie bent u gedekt tot 1.239.000 euro.

We bieden 2 BA-motorverzekeringsformules aan, afhankelijk van het vermogen van het voertuig:

  • Tussen 50 en 499 cc: tarief aangepast aan uw profiel en de cilinderinhoud van de motor.
  • Meer dan 500 cc: u kunt ook een Mini-Omniumverzekering voor motoren en een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

© Motoren & Toerisme