U bent wettelijk verplicht om uw motor minstens te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. Wat houdt die verplichting precies in? Wat dekt deze verzekering en wat zijn de extra opties?

BA voor motoren: een onvermijdelijke verplichting

De Belgische wet verplicht elke bestuurder van een gemotoriseerde tweewieler om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen. Die verplichting is altijd van toepassing, ook als het voertuig defect is of niet wordt gebruikt.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motoren vergoedt stoffelijke en lichamelijke schade die u (of uw passagier) tijdens een ongeval eventueel zou(den) veroorzaken aan derden. Als u er geen neemt, krijgt u een boete, wordt uw rijbewijs ingetrokken en wordt uw motor in beslag genomen. Bij een ongeval moet u bovendien zelf de schade betalen die u aan derden hebt veroorzaakt, wat een zeer dure zaak kan zijn. Er zijn dus een heleboel gevolgen van formaat.

De formule van Touring Verzekeringen

Touring Verzekeringen heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motoren waarvan de premie wordt berekend op basis van uw profiel en cilinderinhoud. De verzekering omvat motorbijstand in België bij een ongeval waardoor uw voertuig niet meer kan rijden.

Wenst u uw motor te verzekeren via onze formule voor burgerlijke aansprakelijkheid? Bereken een schatting van de premie op basis van uw profiel via onze online simulatie.

Vrijblijvende extra opties

Naast de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kunt u ook kiezen voor een uitbreiding van uw dekking door extra opties te nemen:

  • Mini Omnium-motorverzekering: daarmee verzekert u uw tweewieler tegen schade veroorzaakt door brand, diefstal, natuurkrachten, botsing met dieren en glasschade.
  • Rechtsbijstand: deze verzekeringsoptie voor motoren omvat rechtsbijstand (advies en juridische bijstand) voor alle conflicten ten gevolge van een verkeersongeval. Ze komt ook tussen als u een derde gerechtelijk wilt vervolgen of als een derde u gerechtelijk wil vervolgen na een ongeval.

© Motoren & Toerisme