Privacy policy

Voordat u begint met het privacybeleid, enkele definities:

De Deeluitgeverij BV: De Deeluitgeverij BV gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, beheerder van Motoren & Toerisme.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: bezoekersgegevens.

Google Analytics: een Google-app die De Deeluitgeverij BV gebruikt om verkeer naar en van de website te volgen en analyseren.

Derden: een andere partij dan De Deeluitgeverij BV.

 

1. Welke informatie wordt verzameld en hoe wordt deze verzameld?

Google Analytics:

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan De deeluitgeverij BV. Op haar beurt kan De Deeluitgeverij BV statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

- Locatie
- Apparaat
- Browser
- Besturingssysteem
- Serviceprovider
- IP-adres (het laatste octet is gemaskeerd)

Google Analytics verzamelt ook de volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

- Leeftijd
- Geslacht
- Surfgedrag
- Interesses

Gegevens die worden verzamelt voor de nieuwsbrief: 

- E-mailadres
- Keuze nieuwsbrief (redactioneel of commercieel)

Abonnement op één van onze titels;:

Wanneer u zich inschrijft op een abonnement, verzamelt Idecom Media persoonsgegevens om het abonnement te kunnen verzorgen. Meer info vindt u bij de Algemene Voorwaarden.

2. Waarom heeft De Deeluitgeverij BV persoonsgegevens nodig?

De Deeluitgeverij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- De deeluitgeverij BV analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.

- Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming): redactionele en partnermailings.

- Verzenden van uitnodigingen op evenementen georganiseerd door De deeluitgeverij BV

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

3. Hoe beveiligt De Deeluitgeverij BV de verzamelde persoonsgegevens?

De deeluitgeverij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be.

4. Derden

De Deeluitgeverij BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Deeluitgeverij BV deelt uw gegevens uitsluitend met

-          Idecom Media NV. (abonnementenbeheerder)

-          Bossdata (Direct Marketing agency)

-          Copernica (Direct Mailing application)

De Deeluitgeverij BV blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

De Deeluitgeverij BV verkoopt geen gegevens van bezoekers aan derden.

5. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

De deeluitgeverij BV gebruikt cookies om:

- De technische werking van de website te optimaliseren

- Het gebruik te vergemakkelijken

- Voorkeursinstellingen te onthouden

- Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

 

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

Safari

Internet Explorer

 

6. Google Analytics

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.

• De Deeluitgeverij BV heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google

• De Deeluitgeverij BV heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

• De Deeluitgeverij BV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

• De Deeluitgeverij BV maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

 

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

• U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de browser-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.

• U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken.

• U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.

 

De opgeslagen gegevens worden in Google Analytics voor 26 maanden bewaard. Nadien worden ze automatisch verwijderd.

 

7. Duur van verzamelde gegevens

De Deeluitgeverij BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

 

8. Contactinformatie

Bij Motoren en Toerisme houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op motoren-toerisme.be kan u altijd hier terecht:

De Deeluitgeverij BV
Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen
+32 3 680 24 97
privacy@deeluitgeverij.be

 

© Motoren & Toerisme