Verkeersnieuws: Is motorrijden en één pintje drinken straks uit den boze?

Verkeersveiligheidsinstituut VIAS lanceert 10 concrete voorstellen om de verkeersveiligheid in België te verhogen. Eén daarvan is nultolerantie inzake alcoholgebruik bij motorrijders. VIAS adviseert de politiek ook om een nultolerantie inzake alcohol in te voeren voor beginnende autobestuurders. Dit voorstel sluit aan op de algemeen heersende consensus in Europa. Nu al is alcohol drinken en rijden uit den boze voor jonge bestuurders in 17 verschillende EU-landen.

Hieronder lees je de 10 concrete voorstellen die het VIAS Institute aan de politiek deed:

 

  1. Nultolerantie voor rijden onder invloed voor beginnende bestuurders en motorrijders.
  2. Helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar.
  3. Efficiëntere snelheidscontroles.
  4. Veiliger weginfrastructuur.
  5. Verbieden van radarverklikkers die mobiele controles aanduiden.
  6. Snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders.
  7. Verder veralgemenen van zone 30 in stads-en dorpscentra.
  8. Geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers.
  9. Speekselanalyse inzetten om bestuurders te controleren op drugs.
  10. Faciliteren van voertuigautomatisering.

 

Tekst: Bart Jacobs

Bron: VIAS

Foto: Bigstock

Geschreven op 12 februari 2019
© Motoren & Toerisme