Stil protest tegen onvolkomenheden keuring.

Uit alle cijfers blijkt dat de technische keuring voor motorfietsen een stevige impact heeft op de tweedehandsverkoop. Dat was te verwachten en is hopelijk van tijdelijke aard. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de keuring niet overal van een leien dakje verloopt en dat er voor sommige types en zeker ook oudere motorfietsen heel wat onduidelijkheden blijven. Soms geraken motorfietsen daarom niet gekeurd en dus ook niet verkocht. Op 9 augustus wordt daarom protest gevoerd om daar iets aan te veranderen. 

De mistoestanden bij de keuring zijn een terechte doorn in het oog van Chris Verschueren, gemeenteraadslid in Stekene. Hij organiseert daarom een stil protest tegen de onvolkomenheden in het huidige keuringssysteem. De bijeenkomts focust dus niet op de keuring an sich, maar wel op de manke werking en de wettelijke hiaten die er nu nog zijn. Twee voorbeelden daarvan zijn:

  • De onmogelijkheid om sommige motorfietsen met zijspan (L4e) te keuren
  • De problematiek van 'schuurvondsten' (oude motorfietsen die wachten op restauratie maar geen officiële papieren meer hebben)

Daarnaast wil het protest ook aandacht vragen voor de technische vaardigheden van het keuringspersoneel en de zeer beperkte infrastructuur die voorzien is om de zeer uiteenlopende types motorfietsen te keuren.

De organisatoren hebben hun vragen overgemaakt aan minister Lydia Peeters en haar ook uitgenodigd om overleg te plegen. 

Wie dit initiatief wil steunen wordt op 9 augustus verwacht om 15u aan het keuringsstation in Stekene, Zavelstraat 15. 

 

 

Poll technische keuring

Geschreven op 25 juli 2023
© Motoren & Toerisme