Positieve trend

Het Vias (vroegere BIVV) komt met nieuwe cijfers omtrent de verkeersveiligheid op onze wegen.

Het aantal verkeersdoden is in de eerste zes maanden van 2018 met 14 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het aantal letselongevallen blijft nagenoeg gelijk. 

Alle provincies in Vlaanderen tonen een positieve trend, enkel Limburg komt slecht uit de vergelijking en toont een stijging van 14 naar 25 doden. Antwerpen kende de grootste daling,  van 30 naar 22 doden.

Opvallend, als we de ongevallen per doelgroepen opdelen tonen de motorrijders de grootste daling bij letselongevallen met zes procent minder. Het aantal doden daalde van 32 naar 21, of ruim een derde minder.

Minister van Mobiliteit Francois Bellot hoopt de doelstelling van 420 doden in 2020 te halen. Onder meer de verstrengde maatregelen tegen recidivisten moeten een positieve impact hebben op deze cijfers.

Geschreven op 20 september 2018
© Motoren & Toerisme