Motorrijden in Lage-emissiezones

Ons artikel over de nakende invoering van de Euro 5-normen voor motorfietsen kon op heel wat belangstelling rekenen bij onze lezers. Een aantal lezers toonde zich zelfs ongerust. Ze wisten niet of ze met hun motorfietsen in de toekomst nog wel in de lage-emissie zones, die verschillende steden plannen, binnen mogen.

De enige lage-emissiezones (LEZ’s) die voorlopig van kracht zijn, zijn die in Antwerpen en Brussel. Gent voert vanaf 2020 een LEZ in en een jaar later zouden in principe Mechelen en Willebroek volgen. In dat laatste geval gaat het om twee steden die één eengemaakte politiezone vormen. Voorlopig richten de bovenstaande steden zich vooral op het gebruik van personen- en vrachtwagens en blijven motorfietsen uit het vizier.

Dat wil echter niet zeggen dat de toepassing van deze LEZ’s in de toekomst niet stringenter zal worden en dat ook bepaalde motorfietsen niet uit stadscentra geweerd zullen worden. Een struikelblok voor de implementatie daarvan is echter dat motorfietsen vooralsnog nog steeds vrijgesteld zijn van een periodieke technische controle. Maar het is echter niet ondenkbaar dat zo’n controle op er op middellange termijn alsnog komt.

 

Tekst: Bart Jacobs

 

Geschreven op 4 februari 2019
© Motoren & Toerisme