Luidt Vivaldi-regering de doodsklok voor de benzine-aangedreven motorfiets?

Na een lange periode van bijna vijfhonderd dagen, heeft België vanaf 1 oktober eindelijk een nieuwe regering. De Vivaldi-regering met langs Waalse zijde MR, Ecolo en PS, en langs Vlaamse kant Open VLD, Groen, SP.A en CD&V heeft een nieuw regeerakkoord afgesloten. In dat regeerakkoord staan een aantal interessante passages die wijzen op een mogelijke impact voor motorrijders.Nergens in het regeerakkoord gaat het concreet over motorrijden, maar wellicht zullen de maatregelen die voor autorijden genomen worden ook hun weerslag hebben op de gemotoriseerde tweewieler.

Zo ligt het rijbewijs op punten opnieuw op tafel. Ook de Zweedse regering had daar werk van willen maken. Het rijbewijs met punten dat de Vivaldi-regering vooropstelt zou niet voor iedereen zijn, maar wel voor mensen die herhaaldelijk zware verkeersinbreuken begingen. Overdreven snelheid hoort daar meer dan waarschijnlijk bij.

Verbod op verkoop van benzine-aangedreven motorfietsen?

De aanwezigheid in de Vivaldi-regering van de groene zusterpartijen Ecolo en Groen heeft de lat aanzienlijk hoger gelegd qua klimaatambities. Zo lezen we in het nieuwe regeerakkoord volgende passage: “Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering - in overleg met de deelstaten - werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto's”.  Een betrachting die wellicht ook op motorfietsen slaat.

De mensen van Zero zullen niet rouwig zijn om de steile klimaatambities van Vivaldi. Al valt te verwachten dat het Europese niveau aardig wat invloed zal hebben op de concrete wetgeving de volgende jaren.

Het is niet ondenkbaar dat de Vivaldi-regering deze uitgesproken ambitie in de loop van de ambtstermijn in een concrete wet vertaalt. Maar gezien de relatief langzame doorbraak van elektrische motorfietsen wordt een verbod op de verkoop van benzine-aangedreven motorfietsen binnen diezelfde ambtstermijn wellicht politieke fictie. Wel kan de Vivaldi-regering een toekomstige datum voor een moratorium op benzine-aangedreven motorfietsen voorstellen. We hebben het dan over de middellange termijn (2030-2035).

Tekst: BJ

Foto's: Ducati, Zero

Geschreven op 30 september 2020
© Motoren & Toerisme