Toerisme en jeugdwerking speerpunten van nieuw VMBB-beleid

Eerder deze week kon je hier al lezen dat de Vlaamse Motorrijdersbond van België (VMBB) eindelijk gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en dat via Sport Vlaanderen. De nieuwe website waarvan sprake was in ons artikel staat sinds gisteren online. We stootten er toevallig op, tijdens een rondje websurfen. Een persbericht vanuit de VMBB zelf, naar ons en de rest van de Vlaamse motor(sport)pers was wellicht efficiënter geweest.

Niettemin, oogt de nieuwe website al een stuk netter dan de vorige versie. Bovendien is hij ook, en dat is het belangrijkste, een stuk informatiever. Zo komen we te weten dat er een nieuw Vlaams Trial-kampioenschap in het leven is geroepen, dat de VMBB zich ook op E-mountainbiken gaat richten en dat ook de organisaties van Motorsportschool Zolder nu als regionale wedstrijden van de Vlaamse BMB-vleugel door het leven gaan. In dat laatste geval hebben we het dan over de Van Zon Sprint Series, de Short Endurance en Endurance 4 Fun (de opvolger van de NoBudgetCup).

De VMBB gaat in de toekomst het toeraanbod nog verder uitbouwen. <strong>Foto</strong>: BMW Motorrad

Nog interessanter wordt het in de nieuwe rubriek ‘Goed bestuur’, waar we ondermeer het jaarverslag van 2018 en het beleidsplan voor 2019/2020 aantreffen. Het uitgebreide jaarverslag schetst een accuraat beeld van de VMBB, haar ledenaantallen, de aangesloten clubs en de georganiseerde evenementen. Opvallend daarbij is dat de vergrijzing in de motorwereld goed te merken is in de statistieken van de aangesloten leden. Zo is maar liefst 45% van de leden van de VMBB ouder dan 51 jaar.

Het aantal jeugdrijders moet tegen eind 2020 met 10 à 15% toegenomen zijn. Via ondermeer sportkampen moet de jeugd de Motorsport leren kennen. Foto: KTM Images/R. Schedl

In het beleidsplan voor dit en volgend jaar vinden we vier doelstellingen terug:

- De jeugd meer kans geven om zich te ontwikkelen via o.a. sportkampen.

- De sport laagdrempelig maken door het aanbieden en nog meer promoten van regionale en trainingsvergunningen.

- De motorsport nog meer openstellen voor verschillende (nieuwe) motordisciplines.

- Het verder uitbouwen van de discipline toerisme en deze toegankelijker maken voor iedere motorrijder.

 

Uit het beleidsplan blijkt toch dat er een zekere dynamiek binnen de VMBB heerst, iets waar het in voorgaande jaren duidelijk aan ontbrak. De federatie drukt  nu voor het eerst de ambitie uit om terug te groeien, dat zal voor een groot stuk via het recreatief motorrijden (toerrijden) gebeuren, dat de voorbije jaren fors in de lift zat. Daarnaast onderstreept de VMBB elders in het beleidsplan ook de wens om in de toekomst alle Vlaamse motorsportwedstrijden onder haar koepel te organiseren. Of de andere bestaande federaties mee in dat verhaal willen stappen, is verre van duidelijk.

 

Tekst: Bart Jacobs

Foto: screenshot VMBB-site

Geschreven op 10 mei 2019
© Motoren & Toerisme