Motorsport eindelijk gesubsidieerd in Vlaanderen

Wie er dezer dagen de lijst van erkende sportfederaties op de website van Sport Vlaanderen op na slaat, merkt dat er twee motorsportfederaties erkend zijn.  Het betreft enerzijds de Vlaamse Motorrijdersbond van België (VMBB), de Vlaamse vleugel van de federale Belgische Motorrijdersbond (BMB) en anderzijds FAM Vlaanderen. FAM Vlaanderen omvat momenteel de MCLB motorcrossfederatie en diens jongerenwerking, de VJMO.

Reeds in 2016 werden er verkennende gesprekken gehouden tussen enerzijds VMBB, FAM Vlaanderen en UMC Vlaanderen. Deze laatste koepelfederatie omvat de Vlaams-Brabantse VMCF, de Antwerps-Limburgse VLM en crossclub MC Lille. Het was de betrachting van Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters (N-VA) om alle Vlaamse motorsportfederaties in één koepel onder te brengen. De gesprekken daarrond sleepten echter jaren aan om uiteindelijk te mislukken. Niet alle betrokken federaties zagen het eisenpakket van Sport Vlaanderen zitten. Zodoende zijn momenteel alleen de VMBB en FAM Vlaanderen erkend door Sport Vlaanderen.

Recreatief Motorrijden

Van de twee erkende motorsportfederaties komt momenteel alleen VMBB in aanmerking voor subsidiëring. Dat kan omdat zij meer dan alleen maar een motorcrossfederatie is en ook wegracers, enduristen, baansporters op haar ledenlijst heeft staan. Omdat Sport Vlaanderen ook toerrijden als ‘recreatiesport’ erkent, geraakte de VMBB aan de vereiste 1500 leden die nodig zijn om gesubsidieerd te kunnen worden. Dat maakt dat de VMBB wellicht deze discipline extra in de verf zal zetten, om zo recreatief motorrijden als breedtesport te promoten. Dat niet iedereen binnen de Vlaamse motorsportwereld tevreden is met de erkenning van toerrijden als recreatiesport mag duidelijk zijn. Twintig jaar nadat de Vlaamse vleugel van de BMB het daglicht zag, met het oog op  erkenning en subsidiëring door de overheid, is dat laatste nu eindelijk een feit. 

Ook toerrijden is voortaan erkend als recreatieve sporttak.

Motorsport Future

De VMBB zal voortaan ook instaan voor het Motorsport Future-project. Dat project moet jonge Vlaamse crosstalenten klaarstomen voor het WK Motorcross. Momenteel zijn de 14-jarige Liam Everts (zoon van 10-voudig wereldkampioen Stefan) en Wannes Van  de Voorde (beiden EK 125cc) samen met WK MX2-rijder Jago Geerts ,de rijders van Motorsport Future. Het project zal nu overgeheveld worden van een vzw naar de VMBB en binnen de schoot van die federatie verdergezet worden. Of de VMBB ook een dergelijk project op poten zal zetten voor jong Vlaams wegracetalent is vooralsnog niet duidelijk. 

KEMEA Yamaha-rijder Jago Geerts is de vaandeldrager van het Motorsport Future-project.

Overgangsjaar

2019 is vooralsnog een overgangsjaar. M&T begreep dat de erkenning en subsidiëring van de VMBB pas begin februari geofficialiseerd werd. Bovendien brengt de subsidiëring ook enkele verplichtingen mee. Zo wordt er momenteel naarstig gewerkt aan een nieuwe VMBB-website. Geen moment te vroeg zo lijkt ons, want de vorige ging al een 10-tal seizoenen mee. Bovendien moet de VMBB nu ook personeel met een sportieve opleiding – versta een diploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie - aantrekken, om toe te zien op de  fysieke ontwikkeling van jonge motorsporters en het schrijven van passende trainingsschema’s. Pas vanaf volgend seizoen zal de subsidiëring en de vernieuwing die dat met zich meebrengt volop merkbaar zijn.

 

Tekst: Bart Jacobs

Foto’s: Benelux Trophy/Jan Vermeer, MC Hoeselt, KEMEA Yamaha

Geschreven op 7 mei 2019
© Motoren & Toerisme