Techniek: E10, ramp of redding?

Bij veel Europese benzinepompen verdwijnt de Euro 95 ten gunste van E10. Maar veel motoren lusten het niet. De vraag is: waarom E10? En vooral: wat doe je als je motor er niet tegen kan en wat kan je het beste tanken? En hoelang is er eigenlijk überhaupt nog benzine? Wij boorden diep en geven je de antwoorden.

Toen de oliesjeiks van Koeweit in 1973 de oliekraan dichtdraaiden, merkten we hoezeer we afhankelijk waren van olie. Er verscheen in die tijd ook een rapport van De Club van Rome, dat stelde dat we nog maar voor een jaar of 30 olie hadden. Nu, 41 jaar later, rijden we nog altijd vrolijk rond op benzine en diesel. Zat De Club er dan zo ver naast? Niet helemaal, maar de technologie en de inzichten veranderen. En soms wordt er nog eens een nieuwe olievoorraad ontdekt, zoals een jaar of tien geleden, toen onder de Noordpool nog een flinke olieplas werd gevonden.

Meer mogelijkheden

Tegenwoordig zijn we in staat om de bestaande bronnen verder leeg te pompen met nieuwe technieken als ‘enhanced oil recovery’. Vroeger werd een oliebron als uitgeput beschouwd als hij voor een kwart leeg was, omdat de olie niet meer stroomde. Met geavanceerde stoominjectie krijgt zo’n bronn een tweede en misschien nog wel een derde leven. Dat vergroot de winbare voorraden aanmerkelijk. Olie is er dus nog tientallen jaren en ook met aardgas komen we nog wel 250 jaar toe, bij het huidige verbruik. Met ‘gas to liquids’-techniek kan je daar ook benzine of diesel van maken. Dan zijn er nog alternatieve winmethodes, zoals olie uit oliezanden en olie uit kolen. Ook kan er uit zogenaamde schalielagen dankzij nieuwe technieken gas en olie worden gewonnen, al gebeurt dat vaak met behulp van chemicaliën, met alle milieuproblemen van dien. De vraag is dus of niet alleen of alternatieve bronnen technisch te exploiteren zijn, maar ook of die methodes maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Zo geven olie en kolen CO2-uitstoot, kernenergie geeft radioactief afval en windmolens zorgen voor ‘horizonvervuiling’. De vraag is hoe de samenleving op een bepaald moment over een bepaalde vorm denkt. Een mooi voorbeeld is oliezandwinning. Dat stuit op weerstand omdat de open mijnen de natuur zouden verwoesten. Toch kan je zo’n gebied later herinrichten, zelfs tot natuurgebied.

De volledige versie van Techniek: E10 lees je in Motoren & Toerisme 03 die nu in de winkel ligt of koop hem online.

Tekst & foto's: Peter Aansorgh

Geschreven op 26 juni 2019
© Motoren & Toerisme