Sarolea en ML6 zorgen voor een primeur in de elektrische motormarkt

Twee Belgische bedrijven steken de koppen bij elkaar en komen met een wereldprimeur. Een innovatie die niet alleen gevolgen heeft voor de motorwereld maar zowaar voor de elektronische evolutie van de gemotoriseerde wereld tout court. 

Artificiële intelligentie is al langer bezig aan een opmars en laat dat nu net de specialiteit zijn van het Gentse ML6. Zij hebben samen met dat andere innovatieve Belgische merk Sarolea, een platform ontwikkeld om de elektrische aandrijflijn van de MANX7 te optimaliseren. Oorspronkelijk is de technologie van ML6 ontwikkeld om predictief onderhoud te verrichten in de procesindustrie maar vindt nu zijn weg naar een bredere toepassing. 

“Tot op de dag van vandaag is AI mogelijk door eerst alle data van het systeem via het internet te versturen naar de cloud, vervolgens op basis hiervan de modellen te initialiseren (‘laten leren’) en de getrainde modellen terug te sturen naar de machine. Dankzij de Edge TPU van Google kan de AI (‘getrainde modellen’) direct ingrijpen op een veel efficiëntere manier. Daarnaast is het mogelijk om per individueel systeem bij te leren”, vertelt Nicolas Deruytter zaakvoerder van ML6, dat een zeer nauwe samenwerking met Google Cloud onderhoudt.

Reinforcement learning
“De voorbije vier jaar hebben we miljoenen lijnen aan data verzameld en op basis hiervan een basisconfiguratie uitgewerkt”, vertelt Bjorn Robbens, CEO van Saroléa. “Dit zullen er nu snel miljarden worden. Door de continue datafeed wordt het model ook constant verder geoptimaliseerd. Bovendien zijn via de IoT-chip alle motorfietsen met elkaar geconnecteerd waardoor ze als het ware van elkaar leren. Hoe meer motorfietsen en hoe meer data, hoe sterker de optimalisatie. Aan de hand van reinforcement learning weet iedere motor exact welke instellingen optimaal zijn in welke situatie, wat leidt tot betere prestaties en een verhoogde autonomie.”

Efficiëntie en levensduur
Er zijn talloos veel parameters in het voertuig die in kaart kunnen worden gebracht en geoptimaliseerd, iets wat onmogelijk manueel kan gebeuren. Bovendien variëren deze data naargelang de situatie en locatie. Hoe wordt het vermogen aangestuurd, welke temperaturen ontwikkelen zich in het voertuig? Hoe wordt de batterij beheerd? De chip capteert, interpreteert en de software bepaalt vervolgens wat de beste instellingen zijn. Zo willen Saroléa en ML6 volop inzetten op verhoogde autonomie, predictief onderhoud en verbeterde batterijprestaties.

“Enerzijds kunnen we zo de efficiëntie van het voertuig verhogen, wat rechtstreeks resulteert in een grotere autonomie. Anderzijds verlengen we ook de levensduur van de batterij. De manier waarop deze wordt belast, bepaalt mee de levensduur van de batterij. Als we kunnen groeien naar een model waar in de batterij in ideale omstandigheden opgeladen en belast wordt, kunnen we de autonomie met 20% tot 40% verhogen en zal de batterij jarenlang meegaan”, vertelt Bjorn Robbens.

Platform
Het potentieel van deze technologische toepassing is enorm en reikt verder dan de motorwereld. Saroléa plant dan ook om deze technologie in de nabije toekomst te vermarkten en via een platform ter beschikking te stellen van de volledige automotive wereld. “Bussen, vrachtwagens, fietsen, AGV’s (Automated Guided Vehicles) … We zien dit heel breed en willen de technologie en kennis die we hebben opgebouwd met ML6 als partner packagen en als off-the-shelf oplossing aanbieden aan OEM-spelers”, aldus Bjorn Robbens.

 

 

Sarolea
Sarolea Manx7
Motor: electromotor
Drooggewicht: 217kg
Vanaf: € 50.000,00
Geschreven op 26 december 2018
© Motoren & Toerisme