Je motor en de winter

Controleren en prepareren!

Je motorfiets is een brok techniek. Tegenwoordig is die techniek zeer betrouwbaar, maar toch zijn er een aantal zaken die voor de winter aandacht behoeven, zeker tijdens en na de coronatijd. De accu, benzine, banden en corrosiewering spelen een hoofdrol. 

Samenstelling: Peter Aansorgh

Het is een raar motorseizoen geweest. We hebben een lockdown gehad, toch vakantiemogelijkheden gekregen en zijn vervolgens in een tweede coronagolf beland. Mensen zijn minder mobiel geweest, veel motorrijders zijn ook minder op pad gegaan. En dat is een probleem. Ten eerste voor de accu. Een volle accu blijft namelijk niet vol. Dat komt door de manier waarop een accu werkt. In een accu wordt elektrische energie opgeslagen in chemische energie. Dat is mogelijk omdat metalen een heel klein beetje oplossen in een vloeistof, vooral als die vloeistof elektriciteit geleidt omdat er zout of zuur in zit. Twee metalen in een geleidende vloeistof geven een spanning, waarvan de grootte afhankelijk is van hoe graag de metalen oplossen.

Omkeerbaar proces

In het geval van een accu hebben we het over platen van lood en looddioxide, die in een bak met zwavelzuur hangen. Het lood reageert met zwavelzuur tot loodsulfaat. Er blijven daarbij twee negatief geladen elektronen op de plaat over (Pb + H2SO4 = PbSO4 + 2H+ + 2e-). Het looddioxide reageert met de vrijgekomen waterstof en het aanwezige zwavelzuur tot water en loodsulfaat, waarbij het twee elektronen moet afstaan (PbO2 + 2H+ + H2SO4+ 2e- = PbSO4 + 2H2O). De loodplaat wordt dus negatief en de looddioxideplaat positief. Het spanningsverschil tussen de positieve en negatieve platen is bij een zuurconcentratie van 1,28 kg/l en een temperatuur van 25 °C exact 2,12 volt. Door zes aparte cellen achter elkaar in serie te schakelen, neemt dat toe tot 12,72 Volt. Sluit je verbruikers aan op de accu, dan kunnen er elektronen via de stroomdraden van de negatieve naar de positieve accuplaten lopen, zodat er meer chemische reacties kunnen plaatsvinden. Sluit je een spanningsbron aan met een hogere spanning dan de accuspanning, dan stromen de elektronen de andere kant uit en wordt het loodsulfaat weer afgebroken. Bij deze materialen is het proces dus omkeerbaar en hebben we een oplaadbare batterij.

 

 

Je leest de volledige versie van dit artikel in het novembernummer van Motoren & Toerisme, dat nu in de winkel ligt

Geschreven op 3 november 2020
© Motoren & Toerisme