Industrienieuws: Mobia roept op tot versnelling inzake nieuwe laadpalen

Koepelfederatie Mobia (die ondermeer FEBIAC en Traxio omvat) trekt aan de alarmbel inzake de elektrificatie van het Belgische wagen- en motorpark. Volgens Mobia zal vanaf 1 juli as het overgrote deel van de bestelde bedrijfwagens elektrisch zijn. Op  termijn, en dan hebben we het over 20230, verwacht Mobia dat er 2 miljoen oplaadbare voertuigen zullen rondrijden in België. Dat betekent ook dat het aantal openbare laadpalen fors zal moeten toenemen.

Concreet zullen er dan volgens Mobia 200.000 publiek toegankelijke oplaadpunten moeten staan in België. Op dit ogenblik zijn er dat nog maar 30.000. Mobia berekende dat er, om het in 20230 beoogde streefdoel te halen, vanaf nu dagelijks 100 nieuwe laadpalen moeten bijkomen in ons land.

Mobia is blij met het investeringsplan van Fluvius, dat het elektriciteitsnetwerk in Vlaanderen moet voorbereiden op de toekomst. Het werk is echter verre van af, volgens Mobia. Daarom vraagt de belangenvereniging aan alle gewestregeringen en aan de lokale besturen om alles uit de kast te halen om de mobiliteit van morgen mogelijk te maken.

Daarnaast is het, volgens Mobia, van uiterst belang dat er op termijn voldoende en koolstofarme elektriciteitsbevoorrading komt en dat  op elk moment. Bovendien vindt Mobia dat we ons ook  niet te afhankelijk maken van geopolitieke wendingen. Een volledige elektrificatie van alle voertuigen op onze wegen vraagt 37 TerraWatuur aan extra stroomcapaciteit. Dat is ongeveer een toename van 50%, ten opzichte van het huidige totale  verbruik in België.

 

Dringend versnelling hoger schakelen
Installatiebedrijven en uitbaters van laadpalen steken al een hele tijd een tandje bij en kunnen dit tempo de volgende jaren naar verwachting aan.  Ze botsen echter vaak nog op beperkingen op vlak van aansluitvermogen, vergunningen en aanbestedingen en op scepsis vanwege beheerders van gebouwen of publiek toegankelijke parkings.

Volgens Mobia, ligt de beoogde toename van 100 extra laadpalen per dag, binnen de huidige capaciteit van installateurs en uitbaters. Maar het schoentje knelt echter wel wat betreft de toekenning van aansluitvermogen, bouwvergunningen en de aanbestedingen daarvoor. Daarnaast vomt ook de scepsis van eigenaars van parkings en gebouwen ook vaak een obstakel voor de uitrol van een elektrisch laadnetwerk.

 

Bron: persbericht Mobia

Geschreven op 27 juni 2023
© Motoren & Toerisme