FEBIAC gaat data geconnecteerde voertuigen analyseren

Mobiliteit, veiligheid en milieuzorg behoren meer dan ooit tot de belangrijke uitdagingen in onze samenleving. De technologie die onze geconnecteerde voertuigen aan boord hebben, wordt de belangrijkste vector in de verbetering en beveiliging van onze mobiliteit in de toekomst.

De Belgische steden en Gewesten rekenen vandaag de dag op statische meetpunten om informatie met betrekking tot het verkeer te verkrijgen. Geconnecteerde voertuigen van hun kant, hebben de mogelijkheid om voortdurend – en anoniem – heel wat verschillende soorten informatie te delen via hun eigen sensoren. Deze informatie gaat veel verder dan GPS-gegevens. In concreto betekent dit veel meer sensoren op onze wegen en een maximale geografische dekking, zonder dat dit een bijzondere investering in het wegennet vereist.

Een rationele analyse van deze nieuw verzamelde gegevens die doorgegeven worden door de voertuigen, laat toe om het geheel van het mobiliteitsecosysteem beter te beheren. Het kan ook toelaten om voorspellende analyses te verrichten om de verkeersstromen te optimaliseren en het verkeer veiliger te maken en zodoende de aantrekkelijkheid van (slimme) steden te verhogen. Deze analyse kan zich uitbreiden naar gekende onderwerpen zoals ritdelen, maar tevens naar complexere onderwerpen zoals bijvoorbeeld het gedrag van voertuigen in schoolomgevingen of het zeer precies detecteren van gevaarlijke zones in het wegennet. Ook de CO2-voetafdruk en de correlatie tussen automobieldata en weersomstandigheden behoren tot de vele mogelijkheden om onderzocht te worden.

Dit project, dat ten goede komt aan onze toekomstige mobiliteit, moet leiden tot een gedetailleerde analyse van anonieme gegevens die door geconnecteerde voertuigen worden doorgegeven en in relatie gesteld tot andere beschikbare informatie. FEBIAC zal hiervoor gebruik maken van de digitale technologieën die door de automobielmerken worden gebruikt en dit via een onafhankelijke dataserver.

Deze analytische oplossing, die rechtstreeks toegankelijk zal zijn voor overheidsdiensten, zal een vernieuwende weergave van de analyseresultaten opleveren dankzij makkelijk te lezen en te begrijpen resultaten en een grotere onafhankelijkheid om studies uit te voeren. 

Geschreven op 18 januari 2018
© Motoren & Toerisme