Verzekeraar Yago peilt Belgische motorrijder

Het motorseizoen is volop aan de gang, en we rijden met z’n allen in deze periode het grootste deel van onze kilometers bij elkaar. Dat trekt traditiegetrouw de aandacht van heel wat spelers uit onze wereld. Dat geldt ook voor Yago, een digitale verzekeraar met een speciale aandacht voor motorrijders. Zij organiseerden een enquête om te achterhalen hoe motorrijders zich voelen op de weg en wat ze verwachten van een verzekering.

De bevraging werd gehouden tussen 14 maart en 9 mei. Een goed moment aan het begin van het echte motorseizoen. In totaal reageerden 540 deelnemers uit heel België, waarvan ruim 86% mannen, mooi verdeeld over alle leeftijdscategorieën. De resultaten bevestigen een aantal trends die we eerder al aanhaalden.

De belangrijkste en gelukkig positieve trend werd eerder in deze context al gesignaleerd door VIAS, het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid. Hun woordvoerder Stef Willems wijst erop dat het aantal ingeschreven motorfietsen de voorbije 10 jaar met 14% gestegen is, maar dat het aantal letselongevallen daalde in dezelfde periode met een bemoedigende 43 procent. Opvallend daarbij is dat oudere motorrijders een steeds groter gedeelte uitmaken van de slachtoffers. Dat wijst erop dat het verplicht volgen van rijlessen voor jongere motards toch een positief effect heeft. Daarnaast zullen ook betere bescherming, veiligheidstechnologie en sensibiliseringscampagnes – ook gericht op automobilisten – hun steentje bijdragen aan de toegenomen veiligheid.

Sensibiliseringscampagnes dragen hun steentje bij tot meer veiligheid.

Tegelijkertijd blijven motorrijders oververtegenwoordigd in de statistieken van de zware letsels. We zijn veiliger onderweg, maar de risico’s zijn allerminst weg. De enquête van Yago peilde naar de gevoelens van de motorrijder daaromtrent. We zetten de belangrijkste bevindingen op een rijtje:

  • 86% delen de liefde voor de motorfiets omwille van het gevoel van vrijheid.
  • 50% geeft tegelijkertijd toe wel eens bang te zijn op de weg.
  • 44% was al ooit bij een ongeval betrokken, en 34% al meerdere keren.
  • Bij die ongevallen was in 40% van de gevallen geen ander voertuig betrokken.
  • 23,5% moest na een ongeval in het ziekenhuis worden opgenomen.

Als we dan ook even kijken naar de gevaren die de motorrijders zelf aanhalen, zijn er een aantal opmerkelijke vaststellingen:

  • 83% vindt dat de automobilisten het echte gevaar zijn.
  • 39% vindt dat ook fietsers en scooters risico’s veroorzaken.
  • 38% ziet het weer als risicovolle factor.
  • 34% houdt ook vrachtwagens angstvallig in het oog.

Het opvallendste cijfer is echter de 91% van de respondenten dat de toestand van de Belgische wegen als gevaar voor onze veiligheid aanhaalt. Dat is een verbazingwekkend hoog cijfer dat volgens VIAS enigszins in contrast staat met de realiteit van de ongevallen die zich daadwerkelijk voordoen. Slechts een klein percentage van de ongevallen is immers rechtstreeks te wijten aan de staat van de weg. En nog vaker vormen een combinatie van factoren de oorzaak. Toch is het duidelijk dat de Belgische motard meer verwacht van de overheid om onze weginfrastructuur te verbeteren. We hebben in onze reisverhalen maar al te vaak gewezen op de plotse overgang in het asfalt als je een landsgrens overrijdt. Het is dan ook niet echt verwonderlijk dat 86% van de motards aangeeft liever in het buitenland rond te rijden dan in eigen land.

 

Tekst: Tom Vander Sande

Bron: www.yago.be - www.vias.be

Geschreven op 17 juni 2022
© Motoren & Toerisme