Verkeersnieuws: Meer dodelijke motorongevallen in Vlaanderen

Illustraties: VIAS institute

Bron: VIAS Institute

Het VIAS Institute heeft zopas z’n verkeersbarometer voor de eerste drie kwartalen (januari tot en met september) van 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal motorongevallen met dodelijke afloop – doden ter plaatste – helaas fors gestegen is. Gebeurden er in de eerste negen maanden van 2018 55 dodelijke ongevallen met motorrijders, dan waren er dat dit jaar 70. Dat is een toename met 27,3%.

Uitgesplitst over de drie gewesten is de toename van dodelijke ongevallen met motorrijders het grootst in Vlaanderen. Tussen januari en september vielen er  33 dodelijke slachtoffers bij motorongevallen, dat zijn er 9 meer dan in diezelfde periode in 2018. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en in Wallonië gebeurden er meer dodelijke ongevallen met motorrijders.

Bekijken we de cijfers voor Vlaanderen dan zien we dat de provincie Antwerpen verantwoordelijk is voor de grootste toename van dodelijke motorongevallen. Tussen januari en september gebeurden er 8 motorongevallen met doden ter plaatse in Antwerpen, dat zijn er 4 meer dan een jaar eerder. Overigens steeg het aantal dodelijke slachtoffers bij motorongevallen ook in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Alleen in Limburg was er sprake van een status quo.

Positief was dat het aantal letselongevallen waarbij motorrijders betrokken waren, afnam tijdens de eerste drie kwartalen van 2019. Gebeurden er in 2018 nog 2.401  letselongevallen met motorrijders, dan waren er dat in de eerste negen maanden van 2019 2.214.  In Vlaanderen en Wallonië bedraagt de afname van het aantal letselongevallen respectievelijk -7,6%  en -12,4%. Alleen het Brussels hoofdstedelijk gewest ging tegen de trend in, met een lichte stijging van het aantal letselongevallen bij motorrijders (+1,9).

 

 

Geschreven op 27 november 2019
© Motoren & Toerisme