Motorbranche staat aan vooravond van Euro 5

Bron: persbericht FEBIAC

Foto’s: BMW Group Press, Zero Motorcycles

 

Vanaf 1 januari 2020 aanstaande moeten nieuwe gemotoriseerde tweewielers  voldoen aan de Euro 5-norm. Die norm houdt in dat de emissiewaarden van die voertuigen zowat een derde lager moeten liggen dan die waarop de Euro 4-norm nog van toepassing is. Met die nieuwe norm volgen de motoren en scooters de Europese eisen die nu al voor auto’s gelden. Die normen zijn ook bepalend voor het al dan niet ongehinderd mogen rijden binnen lage emissiezones. Voor FEBIAC (de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) is die aanpassing een logische zaak. “De lage emissiezones zullen niet verdwijnen,” zegt Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC.

Alle inspanningen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar het aandeel van motoren en scooters in de uitstoot is klein. Op een voertuigpark van ruim 7 miljoen eenheden, nemen motoren en scooters met hun 490.000 stuks slechts 7% in. Het aantal personenwagens komt op 5,9 miljoen en het aantal vrachtwagens en trekkers op bijna 950.000. Bovendien ligt het gemiddeld aantal gereden kilometers op jaarbasis bij motoren en scooters een stuk lager dan bij personenauto’s: zo’n 2.000 à 4.000 tegen meer dan 14.000. Stijn Vancuyck wijst ook op het feit dat er bij motoren en scooters minder sprake is van uitstootverhogend start-stopverkeer in files (de gemotoriseerde tweewielers mogen immers tussen de rijen auto’s doorrijden als de snelheid van het verkeer minder dan 50 kilometer per uur bedraagt) en van ‘zoekverkeer’ in de bebouwde kom om een parkeerplaats te vinden.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen van het invoeren van Euro 5 voor gemotoriseerde tweewielers? Euro 5 vereist technische aanpassingen aan verbrandingsmotoren. Met de eerdere normeringen zijn er al grote stappen gezet om de emissiewaarden te verlagen, onder meer door het overstappen van klassieke carburatoren naar injectie-inlaatsystemen en door het toepassen van katalysatoren. De uitdaging daarbij was toen vooral het miniaturiseren van die systemen. Op een motor of scooter is er immers minder ruimte om die te monteren en ook zijn de cilinderinhouden doorgaans lager dan die van auto’s. De fabrikanten hebben daarbij kunnen profiteren van de ontwikkeling in de autosector waar kleinere wagens ook van katalysatoren voorzien dienden te worden. Euro 5 vraagt een verdere technische aanpassing. De producenten zoeken die onder meer in turbotechnologie en in variabele kleptiming. Die moeten het verbruik - en dus ook de uitstoot - verminderen. Dat is technisch mogelijk, maar het maakt de techniek van een motor of scooter ingewikkelder en duurder.

Elektrisch

Op elektrisch aangedreven bromfietsen, scooters en motoren is de Euro 5-norm niet van toepassing. De emissiewaarden ervan in het verkeer zijn immers nul. Zeker voor stedelijk verkeer en voor gebieden met een lage emissie zone zijn dergelijke motoren en scooters een interessant alternatief. Het aanbod van elektrische gemotoriseerde tweewielers is de afgelopen jaren sterk toegenomen, vooral in de categorie bromfietsen klasse B. De inschrijvingen van elektrische scooters en motoren zijn in de periode januari tot en met oktober van jaar met 15% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Ze maken nu bijna 2% van alle nieuwe motoren en scooters.
In Vlaanderen geeft de overheid nog tot eind dit jaar een premie bij het aankopen van een zero-emissie- voertuig. Voor een motorfiets of scooter kan de premie oplopen tot 1.500 euro (met een maximum van 25% van de catalogusprijs) en voor een bromfiets klasse B tot 750 euro (eveneens met een maximum van 25% van de catalogusprijs). Wie nog tot en met 31 december een elektrische bromfiets, motor of scooter bestelt (met de bestelbon als bewijs) kan nog tot en met 31 oktober 2020 de premie aanvragen. Bij FEBIAC verwondert men zich erover dat net nu die markt groeit (zowel in aantallen als in het aanbod) die premie wordt afgeschaft.

Geschreven op 20 november 2019
© Motoren & Toerisme