Industrienieuws: Honda, KTM, Piaggio en Yamaha gaan samenwerken voor e-mobiliteit

Zowel Honda als Yamaha maakten vandaag bekend dat ze, samen met KTM en Piaggio, een belangrijke intentieverklaring voor de toekomst van de tweewielerindustrie getekend hebben. In die intentieverklaring verbinden de vier merken er zich toe om samen een consortium voor wisselbare batterijen voor motorfietsen en lichte voertuigen op te richten. 

In het kader van het klimaatakkoord van Parijs en de overgang naar elektromobiliteit zijn de stichtende leden van het consortium van mening dat de beschikbaarheid van een gestandaardiseerd systeem van verwisselbare batterijen zowel het wijdverbreide gebruik van lichte elektrische voertuigen zou bevorderen als zou bijdragen tot een duurzamer levenscyclusbeheer van batterijen die in de vervoerssector worden gebruikt.

Door de actieradius te vergroten, de oplaadtijd te verkorten en de voertuig- en infrastructuurkosten te verlagen, zullen de fabrikanten ook trachten een antwoord te bieden op de belangrijkste bekommernissen van de klanten in verband met de toekomst van de elektromobiliteit. 

Het doel van het consortium is dan ook de gestandaardiseerde technische specificaties vast te stellen van het systeem van verwisselbare accu's voor voertuigen die tot de L-categorie behoren; bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers. Door nauw samen te werken met belanghebbende partijen en nationale, Europese en internationale normalisatie-instellingen zullen de oprichtende leden van het consortium worden betrokken bij de totstandkoming van internationale technische normen.

Het consortium zal in mei 2021 met zijn activiteiten beginnen. De vier stichtende leden moedigen alle geïnteresseerde belanghebbenden aan om zich bij de samenwerking aan te sluiten en zo de expertise van het consortium te verrijken.

Bron: persberichten Honda en Yamaha

Foto's: Hondanews

Geschreven op 1 maart 2021
© Motoren & Toerisme