Aantal Belgische motorrijders stijgt licht

Wie in ons land als jongere wil starten met motorrijden, valt sinds mei 2013 onder het systeem van het getrapte rijbewijs, een Europese regeling. Voor ons land houdt dat in dat wie als achttienjarige wil starten met motorrijden na een theoretische en praktische proef de eerste twee jaar enkel mag rijden met een 125 cc motor of scooter met een vermogen van maximaal 11 kW of 15 pk. Hij of zij krijgt dan het A1-rijbewijs. Vanaf de leeftijd van 20 jaar is er het rijbewijs A2 waarmee de rijder na na het volgen van 4 uur opleiding en het afleggen van een praktische proef gedurende twee jaar de weg op mag met een motor of scooter waarvan het vermogen maximaal 35kW of 48 pk bedraagt. Diegenen die ook die stap gezet hebben, kunnen op hun 22-ste overstappen naar het rijbewijs A waarvoor geen technische beperkingen mee gelden. Wie met motor- of scooterrijden start na de 24-ste verjaardag hoeft de tussenstappen niet te zetten en kan direct voor het rijbewijs A zonder beperkingen gaan. Het idee achter die geleidelijke toegang tot het rijbewijs is dat op die manier het aantal ongevallen kan verminderen.

Uitstel

De vrees in de sector was dat het aantal aspirant-motor/scooterrijders zou dalen of dat ze hun motorcarrière zouden uitstellen tot na hun 24ste. Reacties bij invoerders van motoren en scooters in ons land wijzen ook in die richting. Zij horen in de markt vaker dat jongeren wachten tot die leeftijd en dan direct voor het rijbewijs A kiezen.
Een rapport van de Europese Unie lijkt dat ook te bevestigen. In de meeste lidstaten kiezen de meeste aspirant-rijders niet voor de lange weg en wachten ze tot ze op wat latere leeftijd direct voor het rijbewijs A kunnen gaan. De EU meent dat dat toch leidt tot een veiligere verkeersomgeving: “Het is nog altijd een veiligheidsvoordeel omdat ze niet rijden op een leeftijd waarop ze eerder een risicovol gedrag vertonen.”

Cijfers

Cijfers over het aantal uitgegeven rijbewijzen in ons land geven echter een iets genuanceerder beeld. Sinds 2014 situeert het aantal A1-rijbewijzen (125 cc dus voor 18-jarigen) zich tussen 7.600 en 7.900. Er is dus sprake van een lichte stijging van de instroom van nieuwe motorrijders bij de jongeren. In die periode ging het aantal A2 rijbewijzen van 7.400 naar 8.200. Die groep bestaat enerzijds uit ‘nieuwelingen’ (20 tot 24 jarigen) en anderzijds 125 cc-rijders die de stap naar de wat zwaardere motoren maken. Het aantal rijbewijzen A steeg in de afgelopen vijf jaar van 7.100 naar 8.000. Ook daar zitten rijders tussen die het getrapte systeem gevolgd hebben (22- tot 24 jarigen) en rijders van 24 jaar en ouder die meteen het ‘volwaardige’ rijbewijs A gehaald hebben. Het totaal aantal uitgegeven rijbewijzen ging van 22.200 naar 24.160. In 2012 - het jaar voor het Europese systeem in ging, werden er zo’n 18.000 rijbewijzen uitgegeven. Dat betekent niet dat er nu ook meer rijders zijn bijgekomen omdat er door het getrapte systeem dubbeltellingen voorkomen.

‘A2-motoren’

Veel motorrijders van nu zijn over het algemeen veertigplussers, zeker bij de duurdere merken die vooral motoren van 900 cc of meer in het gamma hebben. Vaak is er in het gezinsbudget in die leeftijdscategorie ruimte voor een motorfiets: het loon is door de jaren heen wat gestegen, de kinderen zijn het huis uit en de hypotheek is (bijna) afgelost. Wie op 24 jaar wil beginnen met motorrijden komt net in een levensfase dat er aan trouwen/samenwonen, een huis en kinderen gedacht wordt.

Een nieuwe motor of scooter is dan minder evident. Maar door de invoering van de A1- en A2-rijbewijzen op Europees niveau hebben de merken, zowel de ‘grote’ als de iets minder bekende, hun aanbod in die categorieën aangepast en verruimd. Zo zijn er veel motoren en scooters van 300 tot 500 cc bijgekomen die onder de A2-categorie vallen. Die hebben bovendien het voordeel dat ze interessant van prijs zijn, zodat die ook voor de jongeren financieel haalbaar zijn. En ook in de A1-klasse is het aanbod verbreed met aantrekkelijk geprijsde modellen. Wat dat betreft is de stap naar het motor- en scooterrijden op financieel vlak vergemakkelijkt.

 

Bron: persbericht FEBIAC

Foto: FEBIAC

Geschreven op 14 mei 2019
© Motoren & Toerisme