Zeker op weg

We hoeven hier hopelijk niet uit te leggen dat je zonder verzekering de openbare weg niet op mag. Dat is in de eerste plaats in je eigen belang, maar ook in het belang van je medeweggebruikers, mocht je een ongeval voorhebben. Het verzekeringsaspect is dus minstens zo belangrijk als de motorkeuze.

Welke soorten verzekeringen zijn er?

BA-verzekering: de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is de wettelijk verplichte minimumverzekering. Zij vergoedt de zogenaamde derden die slachtoffer zijn bij een ongeval of aanrijding, zowel wat betreft hun materiële als lichamelijke schade.

Rechtsbijstandsverzekering: hou er rekening mee dat je voor je eigen belangenverdediging deze verzekering nodig kan hebben, zelfs als je niet in de fout bent gegaan. Zeker als er betwisting is (of ontstaat), is een rechtsbijstandsverzekering bijna onontbeerlijk. De verzekeraar haalt dan voor jou de kastanjes uit het vuur als jouw belangen op het spel staan.

Bestuurdersverzekering: dit is een soort van omniumverzekering, die je vergoedt in geval van lichamelijk letsel, zelfs als je zelf in fout bent.

Brand- en diefstalverzekering: zoals de naam al aangeeft, vergoedt deze verzekering jou bij diefstal van je voertuig of brand. Daartoe wordt de verkoopwaarde bepaald die je motor had net voor het totaalverlies plaatsvond. Een aantal factoren kunnen belangrijk zijn: de staat van je voertuig voor zover die nog kan bepaald worden, bewijzen van onderhoudsbeurten of andere onderhoudskosten die nog werden gemaakt, … Soms wordt ook vandalisme of stormschade vergoed. Je raadpleegt hiervoor best je verzekeringsmakelaar.

De premies van deze verzekeringen kunnen variëren naargelang je rijervaring, je leeftijd, keuze van motor. Als je al een autoverzekering hebt bij een bepaalde maatschappij of makelaar, kun je soms een korting bekomen op de verzekeringspremie van je motorfiets.


© Motoren & Toerisme