Safety First

Als we het over iets allemaal eens zijn, dan is het wel dat motorrijden in de eerste plaats veilig moet zijn. Alleen, hoe vaak staan we erbij stil of de handelingen die we verrichten wel zo veilig zijn of welke impact sommige zaken op ons weggedrag kunnen hebben? Dus voor je de weg opgaat toch even aandacht voor het volgende.

Motorfiets en uitrusting
Hou bij de keuze van een motor rekening met je rijervaring. Check regelmatig oliepeil, bandenspanning, loopvlak van de banden, verlichting en remmen. Draag veilige kledij.

Zichtbaarheid
Je hebt misschien voldoende oog voor je medeweggebruikers, maar zorg je er ook voor dat die andere weggebruikers genoeg oog hebben voor jou? Kies voor een opvallende (fluorescerende) helmkleur, draag een fluohesje of fluostroken op je kleding. Probeer ook oogcontact te maken met andere weggebruikers, desnoods via de achteruitkijkspiegels. Hou rekening met dode hoeken in jouw spiegel(s) en ook in die van je medeweggebruikers. Lang stilstaan op dezelfde plaats naast een (vracht)wagen is bijzonder onverstandig. Vergeet in geen geval het gebruik van je richtingaanwijzers. De wegcode schrijft ook voor dat je iets links van de denkbeeldige middellijn van je rijstrook moet rijden. Dan heb je zelf een beter zicht en word je ook sneller opgemerkt.

Fysieke en mentale conditie
Ga enkel de weg op als je in een goede fysieke en mentale conditie bent. Je rijdt op twee wielen. Je moet fit en alert zijn en snel kunnen ingrijpen, verstrooidheid is een ‘no go’! Wanneer je medicatie hebt ingenomen die van invloed kan zijn op je alertheid, laat de motor of eender welk voertuig dan aan de kant.

Lading
Ga je op weg met zware lading en/of passagier? Wees je ervan bewust dat het rijgedrag van je motor daardoor verandert. Het zwaartepunt komt anders te liggen, de remafstand vergroot en windstoten hebben een groter effect. Controleer zeker je bandenspanning en stel, als dat voorzien is, je vering anders in.

Anticiperen
Scan met je ogen de weg voor je, van links naar rechts. Heb aandacht voor kruispunten, rotondes, drempels, witte lijnen die glad kunnen zijn, metalen putdeksels, handelingen van andere weggebruikers. Kijk regelmatig in je spiegel en vergewis je van voertuigen achter jou: welk voertuig, welke afstand? Besef dat je minder aandacht opeist op de weg omdat je gewoon minder volume hebt. Een motor accelereert zeer snel. Verras andere weggebruikers niet door hen voorbij te flitsen of je plotseling ertussen te wurmen. Gebruik de juiste kijktechniek. Het is bewezen dat je rijdt in de richting waarin je kijkt. Bij een onvoorziene hindernis kijk je dan ook naar de richting die je uit wilt, niet naar de hindernis zelf. Hetzelfde geldt in een bocht. Hou de uitgang van de bocht in het oog waar je heen moet en niet de rijweg vlak voor je.

Remtechniek
Leer om je voor- en achterrem juist te doseren. Probeer in principe enkel te remmen wanneer je rechtdoor rijdt, niet in een bocht. De voorrem is het meest efficiënt, de achterrem dient enkel om licht te vertragen en voor het corrigeren en stabiliseren van de motor. Kijk altijd ver voor je uit bij een remmanoeuvre.

Snelheid
Uiteraard vergt elke verkeerssituatie een verschillende snelheid. Je moet altijd het gevoel hebben dat je in een noodsituatie nog tijdig kan reageren zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen. In de stad zal dat gevoel anders liggen dan op de autosnelweg. Hou er ook rekening mee dat bij slecht weer de zichtbaarheid en de grip op de weg minder zijn.

Afstand
Ook hier is het devies: hou voldoende afstand om tijdig te kunnen reageren. Bedenk dat je op droog wegdek aan 90 km/u zowat 85(!) meter nodig hebt om tot stilstand te komen. Bij regenweer is die afstand nog een stuk groter. Maar hou ook aan de zijkant voldoende afstand. Als je geparkeerde auto’s passeert is anderhalve meter ideaal.

Filerijden
Hier gelden ook speciale regels. Je snelheid mag maximaal 20 km/u meer bedragen dan de snelheid van de file. Bij goed 50 km/u neem je je plaats in de file weer in. Op een autoweg met drie rijstroken is het enkel toegelaten om tussen de tweede en derde rijstrook voorbij te steken. Vergeet nooit dat sommige voertuigen hun richtingaanwijzers niet gebruiken en onaangekondigd van rijstrook veranderen. Bij stilstaande file moet je ook nog eens rekening houden met deuren die plots geopend worden. Vandaar ook de noodzaak steeds je snelheid aan te passen.


© Motoren & Toerisme