Algemene informatie Europa

Momenteel telt de Europese Unie 28 landen. Maar de Europese eenmaking die ons steeds weer wordt voorgehouden, blijft op veel domeinen toch nog een vage begripsomschrijving. De praktijk leert dat reizen binnen Europa net dat stukje ingewikkelder is dan men ons wil doen geloven. En als we ons dan toespitsen op de specifieke motorreglementering, wordt het nog ietsje moeilijker.

Aan de andere kant doen vaak de wildste verhalen de ronde over eisen aan uitrusting, wegcodes die niet kloppen of weinig actueel zijn, ... Met dit overzicht willen we je een beetje houvast geven wanneer je je volgende reis met je geliefde tweewieler plant!

Noodnummers

Onthoud eerst en vooral dat bij agressie, ongeval of eender welk noodgeval in heel Europa één nummer moet gevormd worden: 112. In vele Europese landen is 112 intussen het enige noodnummer. In België lijkt dat niet te willen lukken. In ons land wordt voor dringende medische hulp en brandweer ook nog steeds het num- mer 100 gebruikt. De bewering dat je met een vast toestel 100 moet gebruiken en met een gsm 112, is een kwakkel. Je kan beide nummers zowel met een vaste telefoon als met een gsm bellen. Daarnaast is het 112 nummer ook actief in een aantal niet-EU- landen zoals Israël, Noorwegen, Rusland, Turkije en Zwitserland. De operatoren worden verondersteld naast hun moedertaal een goede basiskennis te hebben van het Engels.

Als je bankkaart in het buitenland kwijt is of gestolen, neem dan onmiddellijk contact op met Card Stop op het internationale nummer +32 70 344 344.

Munteenheden

De euro is, raar maar waar, geen wettig betaalmiddel binnen
de hele Europese Unie. Slechts 19 van de 28 landen hebben op dit moment de euro als nationaal betaalmiddel. Er zijn enkele hardleerse leerlingen aan boord. Anderen hebben de invoering van de euro in voorbereiding.
In het overzicht hieronder zie je in welke Europese landen je met de euro kan betalen en in welke (nog) niet.
EU-lidstaten die tot de eurozone behoren (euro als munt hebben) EU-lidstaten die nog niet tot de eurozone behoren (invoering euro in voorbereiding) EU-landen die de euro niet willen invoeren Europese landen die geen lid zijn van de EU.

Europa munteenheid

Schengenzone

En dan is er ook nog zoiets als de Schengenzone. Binnen de Europese landen die tot de Schengenzone behoren zijn de grenscontroles afgeschaft. Alleen als uitzonderlijke maatregel (bv. bij terrorismedreiging) mag een land beslissen tijdelijk opnieuw grenscontroles in te voeren. Let op, je dient wel je identiteitsdo- cumenten op zak te hebben bij je doortocht in een Schengenland! Je zal verder merken dat de Schengenlanden niet noodzakelijk dezelfde zijn als de landen waar de euro al in voege is.

Reis je naar of doorheen een niet-Schengenland, dan zal er een grenscontrole zijn en moet je mogelijks nog andere reisdocu- menten bij hebben. Raadpleeg dus zeker de websites van de betreffende landen ter zake.

In het overzicht hieronder zie je in welke Europese landen wel en niet tot de Schengenzone behoren.

LANDEN SCHENGENZONE (GEEN GRENSCONTROLES)

LANDEN NIET SCHENGENZONE (GRENSCONTROLES)

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland

Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Ierland, Roemenië, Verenigd Koninkrijk

Hopelijk ben je ondertussen de weg nog niet bent kwijtgeraakt in deze doolhof van verschillen tussen de Europese landen onder- ling. Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten.
In het schema hieronder vind je per land terug waar je je aan moet houden bij je doorreis of verblijf, of speciale zaken waar je rekening mee moet houden.En wat met de Europese ziekteverzekeringskaart?

Reis je naar een Europese lidstaat of naar Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein? Zorg er dan voor dat je je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) op zak hebt. Met die kaart:

 • krijgt je vlotter toegang tot de medische zorg die je nodig hebt om je verblijf voort te zetten.

 • regel je de terugbetaling van de verstrekte prestaties.

  Ze is maar één jaar geldig en enkel verkrijgbaar op aanvraag bij je ziekenfonds.

 • Voor uitgebreide informatie omtrent deze EZVK: www.schengenvisainfo.com/europe-travel-insurance/ehic/

Overzicht maximumsnelheid en verkeersregels per land

Hoe snel mag ik hier rijden? Een niet onbelangrijke vraag.
Eerst en vooral moet je daarbij aan je eigen veiligheid denken. Maar uiteraard zijn er ook de verkeersregels die van land tot land kunnen verschillen. Daarom vind je in het overzicht hieronderook hierover een samenvatting. We geven hier specifiek de regel-geving voor motorfietsen weer. Voor andere voertuigen kunnendie regels anders liggen.
Het spreekt daarenboven vanzelf dat wij de algemene regels weergeven maar dat plaatselijke verkeersborden een andere maximum snelheid kunnen aangeven.

Hieronder vind je een overzicht van de specifieke regels voormotoren per land.

Het is niet zo moeilijk al het lijkt om aan alle verschillende regel- geving te voldoen als je een paar vuistregels hanteert:
• Neem een veiligheidshesje en een verbandtrommeltje mee.
• Heb altijd een helm op en draag goede beschermende motorkleding, waarbij de handschoenen niet vergeten worden.

• Rijd steeds met dimlicht.
• Een reservebril (of contactlenzen) bij je hebben is soms verplicht, maar het is altijd verstandig om er een mee te nemen.

• Gebruik geen alcohol of drugs voor het motorrijden (vanzelfsprekend).
• Het gebruik van de dimlichten overdag is overal verplicht.
In Kroatië moet je reservelampen bij je hebben en in Spanje een reservezekering.
In Frankrijk dien je rekening te houden met vaak veranderende richtlijnen.
Dan alleen nog even aandacht hebben voor de flitspaalinfo, hettolvignet, de milieuzones en de dashcam.

Rijbewijsinfo

Je vindt op onze website uitvoerige informatie terug over denoodzakelijke rijbewijzen voor alle soorten motorfietsen.
Wie zijn rijbewijs B behaalde voor 01 januari 1989 mag in prin- cipe op eender welke categorie motor springen. Maar het is toch wel aan te raden een aangepaste cursus te volgen.

Ook nog even aandacht voor de categorie motoren tot 125 cc. In- dien je jouw rijbewijs B hebt behaald na 01 januari 1989 dan magje met een rijbewijs B immers een motorfiets besturen van max 11 kW en 125 cc. Voor driewielers geldt een maximumvermogenvan 15 kW. Maar... deze regel is enkel in België van toepassing. Je mag met andere woorden de Belgische staatsgrens niet over- schrijden, of je dat nu leuk vindt of niet. Buiten de landsgrenzen moet je het rijbewijs A1 in je bezit hebben om bovengenoemdemotorfietsen te mogen besturen.

Wie ná 01 mei 2011 zijn rijbewijs B behaalde en zijn rijbewijs al twee jaar bezit, mag mits een cursus van 4 uur zonder examenook een motorfiets tot 125 cc besturen (max. 11 kW). Maar: dezecursus is niet geldig in de andere Europese landen, dus ook hier ben je beperkt tot onze Belgische landsgrenzen.

 

Reisverzekering

Een reisverzekering nemen is zelden een overbodige luxe.Verschillende reisorganisaties of pechbijstandsorganisatiesbieden dergelijke polissen aan. De Europese landen vallen meestal standaard onder de dekking. Maar zoals altijd is het raadzaam om bij speciale bestemmingen dit toch even na te vragen.

Je hebt de keuze uit jaarpolissen en tijdelijke polissen. Als je meerdere trips per jaar maakt naar het buitenland dan is het meestal aan te raden om een jaarpolis te kiezen.
Verder kan je ervoor kiezen om al dan niet passagiers enbagage te laten meeverzekeren, eventueel omnium voor je motor. Het is aangewezen de verschillende voorwaarden toch eens met elkaar te vergelijken en goed na te vragen wat standaard is meeverzekerd en wat niet.

In essentie dekken de reisbijstandsverzekeringen twee grote groepen: de personenbijstand en de voertuigbijstand.
Soms zullen er in geval van ziekte of ongeval overlappingen zijn met je Europese ziekteverzekering. Maar dan nog blijft die extra reisverzekering een goede keuze. Want in het ergste geval moet je motor bijvoorbeeld ook gerepatrieerd worden. Hier zijn enkele essentiële vragen die je je moet stellen om te zien of je een aangepaste reisverzekering nodig hebt of niet.

 • Wordt mijn voertuig gerepatrieerd bij een technisch pro- bleem of een ongeval?

 • Is er, in geval van een technisch probleem, een stallings- plaats voor mijn voertuig voorzien?

 • Worden de reserveonderdelen naar het buitenland ge- stuurd?

 • Word ik samen met mijn reisgenoten gerepatrieerd als mijn voertuig niet binnen een redelijke termijn hersteld kan worden?

 • Word ik geholpen indien ik mijn autosleutels verlies?

 • Kan ik beroep doen op een tolk in geval van ernstige pro-

  blemen in het buitenland?

 • Kan mijn reservebril naar het buitenland gestuurd worden

  indien mijn bril verloren is geraakt of stuk is?

 • Betaalt mijn bijstandsverlener een heen- en terugreis voor

  een familielid in België zodat ik bezoek kan ontvangen

  wanneer ik in het buitenland in het ziekenhuis lig?

 • Worden mijn medische kosten in het buitenland vergoed?

 • Word ik geholpen wanneer ik mijn reisdocumenten in het

  buitenland verlies?

 • Kan ik vroeger naar België terugkeren indien er een familielid zou overlijden?

Waar is je verzekeringsbewijs geldig binnen Europa?

Je vertrekt uiteraard nooit met een gemotoriseerd voertuig uit je garage zonder een geldig verzekeringsbewijs. Maar waar precies is jouw verzekeringsbewijs dan wel geldig binnen Europa?
Het dekkingsgebied kan per verzekeraar iets verschillen, bv. dekking in Rusland. Check ook landen als Albanië, Montenegro, Turkije enVoormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Autoverzekeraars dekken minimaal landen die onder Europese Economische Ruimte (EER) vallen. Dit zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Ook in Andorra, Servië en Zwitserland is er dekking dankzij aparte overeenkomsten. Op de achterzijde van je verzekeringsbewijs (de zogenaamde groene kaart) vind je alle landen terug waar je verzekering geldig is.

Binnen de Europese Unie (EU) wordt aan de grens niet gecheckt
of je verzekerd bent. In Nederland hoef je de groene kaart niet bij
je te hebben, in andere EU-landen moet je de verzekering van het voertuig kunnen aantonen. Toch is het ook in Nederland handig
een groene kaart bij je te hebben voor de verzekeringsgegevens en telefoonnummers bij schade of pech.
In landen die niet op de groene kaart staan of die zijn doorgestreept, heb je géén burgerlijke aansprakelijkheidsdekking. Aan de grens kan je dan vaak een tijdelijke verzekering afsluiten. De kosten van zo’n ‘grensverzekering’ kunnen per land en verzekeringstermijn verschil- len. Wie vaker met zijn motor buiten de EU rijdt, doet er dus goed aan het dekkingsgebied van diverse verzekeringen te vergelijken. Twijfel je nog? Gewoon even navragen bij je makelaar! Maar doe dat tijdig want soms heb je een aangepast verzekeringsbewijs niet een- twee-drie in de hand!

Nieuwe aanduidingen brandstoffen

Recent wijzigden ook in alle Europese landen de aanduidingen voor de brandstoffen aan de pomp. Let dus op als je tankt in het buiten- land en de aanduiding van de brandstof niet meteen een belletje doet rinkelen.

Hier zijn de nieuwe codes die worden gehanteerd. De cijfers in de nieuwe code staan voor het percentage biobrandstof dat ze be- vatten. De E staat voor ethanol. E10 bij Euro 95 betekent dus dat er 10% biobrandstof ethanol aanwezig is in het mengsel en 90% fossiele brandstof.

OUDE AANDUIDING

BENZINE EURO 95 | E10
BENZINE EURO 98 | E5
DIESEL | B7
SYNTHETISCHE BRANDSTOF | XTL

GAS | LPG

WATERSTOF | H2

Met al deze informatie moet je toch wel in staat zijn je uitstap binnen Europa deftig te organiseren. Een verwittigd motorrijd(st)er is er immers altijd twee waard.

We wensen je een goede reis en vooral een behouden terugkeer toe!


© Motoren & Toerisme