Wielerbond gaat rijvaardigheid ‘motards’ screenen

Bij de start van het Belgische wielerseizoen kondigen Vias institute en de KBWB een samenwerking aan. Via een multidisciplinair onderzoek gaat Vias institute na of motards en bestuurders in dienst van de wielerbond rijgeschikt zijn op medisch, psychologisch en praktisch vlak om in wielerwedstrijden te rijden. Het gaat onder andere over coaches, chauffeurs en piloten van wedstrijdcommissarissen en tijdopnemers die getest worden.

Hoe verloopt de screening?

De artsen gaan eerst de medische paraatheid na. Daarvoor worden strenge normen gehanteerd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld professionele bestuurders. Daarnaast stelden de psychologen van het Vias institute ook een testbatterij op die verschillende functies meet die eigen zijn aan ‘rijden in de koers’. Zo worden onder andere reactietijden gemeten, onder eenvoudige omstandigheden, maar ook onder stress. Andere tests gaan over de mogelijkheid om de aandacht te verdelen, zich voldoende lang kunnen concentreren, risicoperceptie en het kunnen inschatten van onverwachte manoeuvres.

Tenslotte volgt er een praktische rijtest die bestaat uit een rit in reële omstandigheden zowel op een druk als een technisch traject. Na deze testen volgt overleg tussen de experts over de drie onderdelen en kan al dan niet een attest (‘Fit to pilot’) afgeleverd worden. Voor de bestuurders en motards in dienst van de KBWB geldt dat wie geen attest kan voorleggen, ook geen licentie krijgt. Zo’n licentie is verplicht om in internationale en nationale wedstrijden een voertuig te mogen besturen.

Waarom  een screening?

Deelnemen als bestuurder van een auto of motorfiets binnen een wedstrijdsituatie in een wielerwedstrijd is niet hetzelfde als deelnemen aan het gewone verkeer. Het is moeilijker omdat de omstandigheden drukker en onvoorspelbaarder zijn. De bestuurders staan onder constante druk door de aanwezigheid van de renners, het publiek en de duur van de inspanning. Vandaar dat het niet onlogisch is om meer dan gewone eisen te stellen aan deze bestuurders. Dit is nodig om de veiligheid in en rond de koers te garanderen, voor zowel de renners, het publiek als alle andere betrokkenen in de koers.

Philippe Mariën, veiligheidscoördinator Belgian Cycling:’De veiligheid van de renners, de volgers en het publiek zijn een topprioriteit voor Belgian Cycling. Wij willen hierin blijven investeren en tegelijkertijd een voortrekkersrol spelen. De wielersport is geen precieze wetenschap en vraagt bijgevolg om adequate maatregelen die het risico voor alle betrokkenen zoveel als mogelijk beperken. In die optiek was er in het verleden ook al overleg met de belangrijkste stakeholders: de renners, de teams en de organisatoren. De goede samenwerking met Vias heeft ons andere en betere inzichten gegeven over de specifieke vaardigheden die verwacht worden van chauffeurs van voertuigen in een wedstrijdkaravaan. Wij wensen de renners, de ploegen, alle volgers en het publiek een sportief opwindend en vooral veilig wegseizoen 2019.

Karin Genoe, CEO Vias institute:’We zijn heel blij dat we onze expertise ter beschikking kunnen stellen van de Belgische Wielrijdersbond. Door deze testen zijn we zeker dat de bestuurders en motorrijders die in het peloton rondrijden in dienst van de bond medisch, psychisch en praktisch geschikt zijn voor deze moeilijke taak. Hiermee kunnen we de verkeersveiligheid van renners, toeschouwers en alle andere betrokkenen in de koers verder verhogen.’

 

Bron: VIAS Institue

Foto: Bigstock Photo

Geschreven op 1 maart 2019
© Motoren & Toerisme