Video: FIM brengt ode aan motorvrouwen

Elk jaar op 8 maart, is er de Wereldvrouwendag. Omdat vrouwen een steeds belangrijkere rol innemen in de motorwereld en in de Motorsport in het bijzonder, brengt de Internationale motorsportfederatie (FIM) een kort eerbetoon aan deze ‘madammen’. Dat doet de FIM met onderstaande videocollage van vrouwen die racen, organiseren, supporteren of betrokken zijn als vriendin, vrouw, moeder of zuster.

De FIM beschikt als Internationale motorsportfederatie ook over een vrouwencommissie. In die commissie zetelt ondermeer de Nederlandse ex-motorcrosser Mariëlle de Mol.

 

Tekst: Bart Jacobs

Foto: FIM

Geschreven op 8 maart 2019
© Motoren & Toerisme