Verkeersnieuws: Technische controle voor tweewielers weer tegen 2022?

We waren het bijna vergeten, maar nu komt het moment dat de technische keuring voor motorfietsen, scooters en bromfietsen ingevoerd wordt, toch heel dichtbij. De Brusselse, Franstalige krant La Capitale wijdt vandaag een uitgebreid artikel aan de nakende invoering van een verplichte technische controle voor gemotoriseerde tweewielers.

In landen als Duitsland, Italië en Luxemburg werd een periodieke technische controle voor gemotoriseerde tweewielers al eerder verplicht. Samen met Frankrijk en Nederland is België zowat het laatste Europese land waar dat niet het geval is. Acht jaar geleden zag het er al naar uit dat vanaf 2016 een periodieke technische controle voor motorfietsen, scooters en bromfietsen ingevoerd zou worden. Belangenverenigingen voor motorrijders als de Motorcycle Action Group (MAG) en de Federation of European Motorcyclist Associations (FEMA) boden weerwerk. Hun visie was dat een gedegener rijopleiding voor motorrijders de verkeersveiligheid van die groep veel meer ten goede zou komen. De verplichte invoering op Europees niveau was daarmee van de baan, tot ten laatste 2022.

Achter de schermen werd er echter flink gelobbyd voor een verplichte invoering. In de eerste plaats vinden nogal wat politici dat zo’n verplichte technische controle voor gemotoriseerde tweewielers er moet komen op basis van het gelijkheidsprincipe. Immers, er is al een verplichte technische controle voor auto’s (sinds vorig jaar zelfs voor oldtimers) en vrachtwagens. En dus, luidt de stelling, is het maar niet meer dan normaal dat die ook voor motorfietsen wordt ingevoerd.

Ten tweede wordt een verplichte technische controle voor motorfietsen als een pluspunt voor de verkeersveiligheid beschouwt. In La Capitale noemt, Vias-woordvoerder Benoit Godart de invoering van een verplichte technische keuring, “een goede zaak”, al beseft hij dat deze maatregel geen (positieve) revolutie op het gebied van verkeersveiligheid teweeg zal brengen. Zo zou volgens een studie, tussen de 0,3% en de 5% van alle verkeersongevallen met motorrijders te wijten zijn aan, technische mankementen.

Een derde aspect van de invoering van de verplichte keuring voor motorfietsen is dat de sector vragende partij is. En dan hebben we het over de dealers van motorfietsen. Zij hebben zeker te winnen bij zo’n invoering. In 2012 werd het idee geopperd om de keuringen door erkende dealerbedrijven te laten uitvoeren. Of Goca (dat de belangen van de keuringscentra verdedigt) deze lucratieve deal zomaar aan zich zal laten voorbijgaan is twijfelachtig. Maar dan nog kunnen de dealers hun graantje meepikken, zij het met een diagnose voorafgaand aan de eigenlijke keuring, of met herstellingswerk daarna.

Nog voor 1 januari 2022 moet er dus een wetgeving rond een periodieke technische controle ingevoerd worden. Aangezien dit in België een regionale materie is, zou die keuring wel eens kunnen verschillen van gewest tot gewest. Vias-woordvoerder Godart vindt de inspectie van banden en remmen, ‘een minimum’.

Maar we kunnen er wellicht op rekenen dat ook het elektrische gedeelte en de verlichting en het geluidsniveau aan een inspectie onderworpen zullen worden. Bovendien, als men van auto’s en vrachtwagens de emissies controleert, waarom dan niet van motorfietsen? Het lijkt de logica zelve… Dat zou de overheden meteen ook in staat stellen om de technische staat van motorfietsen aan de toegankelijkheid van Lage Emissiezones (LEZ) te koppelen, iets wat nu vooralsnog niet het geval is!

In Vlaanderen moeten Vlaams minister van Mobiliteit en het departement Mobiliteit en Openbare Werken zich over de toekomstige wetgeving buigen. Na 10 jaar uitstel lijkt er nu geen ontsnappen meer aan deze Europese richtlijn.

 

 

Tekst: BJ

Foto: Archief M&T

Geschreven op 10 maart 2020
© Motoren & Toerisme