Verkeersnieuws: Rijden onder medicatie

Het VIAS Institute wijst er op dat het nemen van medicatie je rijgedrag kan beïnvloeden. Zo kan het gebruik van een hoestsiroop met codeïne hetzelfde effect hebben als een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Ook slaap- en kalmeermiddelen hebben soortgelijke effecten.

Om weggebruikers op de eventuele gevaren van medicatie te wijzen pleit het VIAS Institute voor het gebruik van pictogrammen op de verpakking van medicijnen. Op die manier kunnen medicijnen opgedeeld worden in de mate dat ze effect hebben op het rijgedrag.Medicamenten die een invloed kunnen hebben op je rijcapaciteiten zijn meestal benzodiazepines (slaapmiddelen, kalmeermiddelen, anti-epileptica), pijnstillers (vb codeïne), antidepressiva, antipsychotica, oogdruppels en antihistamine.

1 jonge mannelijke bestuurder op 6 neemt slaap – of kalmeermiddelen

Meer dan 6% van de Belgen geeft toe minstens 1 keer per maand onder invloed van slaap– of kalmeermiddelen te rijden. In tegenstelling met wat je zou verwachten, zijn het vooral jongeren onder de 35 jaar (13%) en meer in het bijzonder jonge mannen (18%) die bij deze problematiek betrokken zijn. Bij senioren boven de 55 jaar geeft slechts 2% aan dit gedrag maandelijks te stellen. Rijden onder invloed van medicatie komt vaker voor in Brussel (10%) en in Wallonië (8%) dan in Vlaanderen (5%).

Volgens een Europese enquête in 11 Europese landen is het de Belgische bestuurder die naast de Fransen en de Duitsers verklaart het meest te rijden onder invloed van medicijnen die de waakzaamheid in het gevaar kunnen brengen: 10% van de Belgen doet het, ofwel 2 keer meer dan in Nederland (5%) en 3 keer meer dan in Groot-Brittannië (3%) bijvoorbeeld.

Tussen 1100 en 1500 ongevallen elk jaar

Volgens een Franse studie is het nemen van gevaarlijke medicatie elk jaar goed voor 3 à 4% van het totaal aantal verkeersongevallen. Als je dat naar België vertaalt, betekent dat tussen 1100 en 1500 ongevallen die te wijten zijn aan medicatie.

Wat zegt de wet?

In tegenstelling tot drugs of alcohol achter het stuur bestaat er geen ‘medicijnentest’ die politiemensen in staat stelt om na te gaan of een bestuurder onder invloed van medicijnen rijdt. Nochtans is rijden ‘in een soortgelijke staat dan dronkenschap ten gevolge van het gebruik van medicijnen’ strafbaar met een boete die varieert tussen 1600 en 16000 euro en een verval van recht tot sturen van 1 maand tot 5 jaar of zelfs definitief. De fysieke en psychische staat van de bestuurder van een voertuig moet voldoen aan de minimale medische vereisten. Als je regelmatig medicijnen neemt die je rijgeschiktheid verstoren of als je hoeveelheden neemt die je rijgedrag veranderen, dan ben je niet meer in staat om te rijden.

Aanbevelingen van Vias institute

1) Het invoeren van een categoriseringssysteem van 4 niveaus voor risico’s op het rijgedrag. Dit kan concreet door pictogrammen op de doosjes medicatie te plaatsen (0 voor de medicatie waar er geen effect is en 3 voor medicijnen die een groot gevaar betekenen als je nog moet rijden)
2) De ontwikkeling van een informaticatoepassing voor dokters en apothekers zodat ze een waarschuwing krijgen telkens ze een medicament voorschrijven dat een negatieve impact op het rijgedrag kan hebben.

3) Verbetering van de gebruiksaanwijzing van medicamenten zodat de informatie over het rijgedrag er duidelijk in terug te vinden is. Momenteel gaat deze informatie verloren tussen alle andere mededelingen.

 

Bron: VIAS Institute

 

Geschreven op 29 januari 2019
© Motoren & Toerisme