Verkeersnieuws: Minder letselongevallen met motorrijders in 2020

Uit de cijfers van de jaarlijkse Verkeersbarometer van VIAS blijkt dat het aantal letselongevallen bij motorrijders flink daalde in 2020. In totaal gebeurden er, gespreid over heel 2020 en het hele Belgische grondgebied, vorig jaar 2.305 letselongevallen. Dat is een daling van 526 ongevallen of 18,6% ten opzichte van 2019. In totaal vielen er bij de letselongevallen 2.256 gewonden in 2020. Dat is een significante daling van 19,5% tegenover het jaar voordien.

Terzelfdertijd kwamen 77 motorrijders om het leven bij een verkeersongeval. Dat laatste cijfer is een lichte daling (-8,3%) ten opzichte van 2019.

 

Bekijken we de letselongevallen met motorrijders per regio dan vielen er aanzienlijk meer gewonden in Vlaanderen (1.135), dan in Wallonië (815). Toch daalde het aantal gewonde motorrijders meer in Vlaanderen (-20,6%), dan in Wallonië (-9,2%). Het laagste aantal gewonde motorrijder viel echter in Brussel (335), waar de daling overigens ook het grootst was (29,6%).

De meeste dodelijke ongevallen met motorrijders gebeurden vorig jaar in Wallonië. Daar kwamen 40 motorrijders om het leven, dat waren er 5 minder dan een jaar eerder. In Vlaanderen hadden 33 motorrijders een dodelijk ongeval. Dat waren er twee minder dan in 2019. In Brussel kwamen er tenslotte 4 motorrijders om in het verkeer. Daarmee bleef het dodencijfer op hetzelfde peil als het jaar voordien.

Dat de gunstige cijfers mee beïnvloed zijn door de corona-maatregelen staat als een paal boven water. Tussen midden maart en begin mei gold er vorig jaar immers een verbod op recreatief motorrijden en dat op het hele Belgische grondgebied. 

De volledige verkeersveiligheidsbarometer kan je raadplegen op de site van het VIAS-instituut.

 

Tekst: BJ

Cijfers: VIAS institute

Foto's: VIAS Institute en Bigstock Photo

 

Geschreven op 19 februari 2021
© Motoren & Toerisme