Toch een Auto- en Motorsalon in 2022!

Nadat op woensdag een aantal nationale nieuwsorganen, het doorgaan van de editie 2022 van het Auto- en Motorsalon als onzeker bestempelden, en meteen ook de nodige vraagtekens stelden bij het verder voortbestaan van 'Het Salon', kwam er deze middag toch 'witte rook' uit de schouw bij FEBIAC. Alle knopen zijn nu doorgehakt en de focus van het Salon lijkt in eerste instantie te verbreden, zo zullen er niet alleen lichte bedrijfswagens op het Salon aanwezig zijn, maar zal er ook bijzondere aandacht besteed worden aan gemotoriseerde tweewielers. 

Individuele mobiliteit is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven van 7 miljoen gebruikers," zegt Andreas Cremer, CEO van FEBIAC. "Voertuigen zijn de laatste twee jaar sterk geëvolueerd, vooral door het aanbod van alternatieve aandrijvingen en connectiviteit. Daarom is het zeer belangrijk het brede publiek, de autoriteiten en de media te informeren over de vooruitgang die door onze sector wordt geboekt, met name in de strijd tegen de klimaatverandering en voor de verbetering van de luchtkwaliteit. In dit opzicht is de Brussels Motorshow een ideale vitrine en communicatieplatform."

Middels de Brussels Motorshow 2022 wil FEBIAC de talrijke innovaties, die ervoor hebben gezorgd dat de automobielindustrie perfect in lijn is met de doelstellingen van de Europese Unie, kenbaar maken aan het brede publiek. -"Geen enkele andere sector investeert zoveel in onderzoek en ontwikkeling als de automobielsector," vervolgt Andreas Cremer. Zoals gewoonlijk biedt de Brussels Motorshow zijn bezoekers ook de kans om alle nieuwigheden op het vlak van design te ontdekken. -"Alle liefhebbers van auto's, motoren en bedrijfsvoertuigen kijken ernaar uit om ons op Brussels Expo te zien," voegt Pierre Lalmand, Directeur van de Brussels Motorshow, eraan toe. "De maatregelen die de gewesten hebben genomen om een zo hoog mogelijk vaccinatiepercentage te garanderen, versterken ons in de overtuiging dat het goede verloop van het evenement kan worden verzekerd."

 

Bron: persbericht FEBIAC

Foto: Autosalon.be/FEBIAC

Geschreven op 17 september 2021
© Motoren & Toerisme