Start2Ride: Fiscaliteit

In de vorige editie van M&T kon je ontdekken hoe het in elkaar zit met het rijbewijs, welke motorfiets je kan kiezen en hoe je die best verzekert. Nu gaan we dieper in op veiligheid en de fiscale voordelen van een tweewieler.

Als de belastingbrief in de bus valt en de berekening naar jouw gevoel net iets teveel in je nadeel uitvalt, dan kun je je afvragen waar je kosten had kunnen inbrengen. Op die manier kun je de impact van je belastingbrief op je vermogen wat verkleinen. En laat nou net de motor daar in veel gevallen extra kansen bieden.

Want wie zijn scooter of motor gebruikt voor woon-werkverplaatsingen en/of beroepsmatige verplaatsingen (bezoeken van klanten/bijwonen van vergaderingen, opleidingen bv), die mag aanzienlijk meer (aantoonbare) beroepskosten inbrengen dan de gewone automobilist. En met ‘aanzienlijk meer’ bedoelen we eigenlijk tot 100% ipv 75%. Bekijk dus best even voor jezelf of jij ook het gebruik van je motor of scooter fiscaal kunt optimaliseren.

De volledige versie van dit artikel lees je in het juninummer van Motoren & Toerisme dat nu in de winkelrekken ligt.

 

Tekst: Patrick De Smet

Geschreven op 28 mei 2019
© Motoren & Toerisme