Nooit kwamen zo weinig motorrijders om in het Belgische verkeer

Motorrijden werd in 2023 een stuk veiliger want op alle vlakken ging het aantal slachtoffers van motorongevallen naar beneden.


 

In 2023 werden er in België 2.517 ongevallen waarbij motorrijders betrokken waren geregistreerd. Dat was een daling van 5,7% ten opzichte van 2022.  Daarbij vielen er in totaal 2.562 slachtoffers, een daling van 6,2% in vergelijking met het jaar voordien. Negenveertig van die slachtoffers overleden ter plaatse (-24,6% tov 2022).

Vergelijken we de situatie per gewest dan zien we dat de daling van het aantal dodelijke slachtoffers het meest uitgesproken is in het Vlaamse geweest. In totaal kwamen er vorig jaar 19 motorrijders om het leven op de Vlaamse wegen, dat waren er 15 minder dan in 2022. In Wallonië bleef het aantal dodelijke slachtoffers status quo op 29 terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één motorrijder om het leven kwam in 2023.

Globaal gezien evolueerden de ongevallenstatistieken met motorrijders de afgelopen 10 jaar in de goede richting. In 2014 gebeurden er nog 3.244 letselongevallen in België en kwamen er daarbij 81 motorrijders om het leven. Een jaar later, in 2015, waren er dat zelfs 102. Op minder dan 10 jaar tijd is dat cijfers dus meer dan gehalveerd.

Zoomen we in op de specifieke cijfers voor Vlaanderen dan zien we dat die er in drie provincies fors op achteruitgingen: Limburg (-13,2%) en Oost- en West-Vlaanderen (beiden met -14,5%). Een Vlaams-Brabant is er een heel lichte stijging van 0,4% (van 242 naar 243), terwijl er in Antwerpen een duidelijke stijging van 7,8% van het aantal letselongevallen was. Het aantal dodelijke ongevallen daalde wel in alle Vlaamse provincies (van 34 in 2022 naar 19 in 2023).

 

Cijfers: Verkeersveiligheidsbarometer 2023 VIAS Institute

Tekst: BJ

Foto: Airam Dato-on

Geschreven op 13 maart 2024
© Motoren & Toerisme