Nieuwe provocatie Brusselse regering

Je zou het bijna niet geloven maar de Brusselse regering speelt met de gedachte om op termijn gemotoriseerde tweewielers te verbieden op haar grondgebied. 

Het is duidelijk dat de vers gevormde Brusselse regering veel belang hecht aan de gezondheid van hun inwoners en het klimaat. Dezer dagen kan je moeilijk rond deze kwesties heen en zijn bepaalde maatregelen tot op een zekere hoogte begrijpelijk in onze grootsteden waar de bevolkingsdichtheid zeer hoog ligt. Maar hun volgende denkpiste gaat toch een paar stappen te ver. Via een net binnengelopen persbericht van FEBIAC vernemen dat de groen getinte politiekers een nieuw ballonnetje hebben opgelaten. Op basis van de bedenkelijke studie door de The Real Urban Emissions Initiative, waarbij oude en nieuwe motoren worden vergeleken met een norm die uitsluitend geldt voor nieuwe wagens is de vergelijking van bij het begin compleet scheef getrokken. En vormt deze studie een ongegronde basis om dit soort drastische maatregelen door te voeren. 

Euro 5 norm

De motorfabrikanten hebben al een duidelijke en uitdagende kalender opgelegd gekregen door de Europese Unie om tegen 2020 te voldoen aan de Euro 5 norm. De Europese wetgever heeft er zelf voor gekozen om eerst de druk bij de auto en de vrachtwagenindustrie te leggen en pas in een latere fase bij de gemotoriseerde tweewielers. Daardoor heeft die laatste slechts een overgangsperiode mogen genieten van vier jaar om over te stappen van Euro 4 naar Euro 5, terwijl die andere sectoren met grotere volumes vijf à zes jaar ontwikkelingstijd hebben gekregen. 

Philippe Dehennin, Voorzitter van FEBIAC, hekelt met klem deze nieuwe provocatie: “Dit soort simplistische en cynische redeneringen moet stoppen. Ze zijn simplistisch omdat ze een minderheid van de weggebruikers viseren en ze zijn cynisch omdat werd aangetoond dat de dagelijkse files met 40% zouden verminderen als slechts 10 % van de automobilisten voor een motorfiets zou kiezen. We nodigen het Gewest uit om zich eerder anders open te stellen voor mobiliteit dan om een verbod aan te kondigen. De harmonieuze ontwikkeling van alle vervoerswijzen organiseren en reguleren, met politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van alle gebruikers. Degenen die hun motorfiets of auto gebruiken, hebben momenteel voor het grootste deel geen andere keuze. Publieke investeringen in mobiliteitspunten in de periferie en de uitbreiding van het openbaar vervoer zijn een voorwaarde voor minder geïndividualiseerde mobiliteit. We moeten het paard niet achter de wagen spannen.”

Daarenboven is er een sterke evolutie in het aanbod van elektrische brom- en motorfietsen, te danken aan de Vlaamse Zero Emission Bonus waardoor de elektrische bromfiets hier echt wel van de grond komt. 

FEBIAC benadrukt het feit dat tweewielers, wegens hun lichtere gewicht én door het feit dat zij niet in files geblokkeerd staan, altijd in het voordeel zijn qua verbruik en dus CO2 uitstoot. Er zou een duidelijk verschil moeten gemaakt worden tussen de 50cc bromfietsen op 2-takt (meer vervuilend) en de recente versies op 4-takt die moeten voldoen aan de strengste Europese normen. 

Tekst: Charly de Kinderen & FEBIAC 

Geschreven op 22 oktober 2019
© Motoren & Toerisme