Kwestie van de week: Wat vind je van een verplichte technische keuring voor motorfietsen?

Morgen zou het Vlaams Parlement zich over de verplichte technische keuring voor motorfietsen buigen. Dat die er komt staat inmiddels als een paal boven water. Het is immers het Europees Parlement dat die maatregel aan alle lidstaten oplegde. In sommige landen is een technische keuring voor motorfietsen al jaren ingeburgerd. In ons land zou de maatregel vanaf volgend jaar in voege gaan.

De invoering van een verplichte technische keuring is al jaren een heet hangijzer in de motorwereld. Heel veel motorrijders zijn rabiaat anti-keuring, maar de sector (versta dan vooral dealers) is pro. Wat zijn de argumenten voor én tegen een invoering van de verplichte technische keuring voor motorfietsen en hoe zou het keuren dan moeten gebeuren. We vroegen de mening van drie redactieleden van Motoren & Toerisme, over de invoering van een verplichte technische keuring en dat aan de hand van de drie onderstaande vragen.

 

  1. Is een verplichte technische keuring voor motorfietsen een goede zaak, of toch niet? En zo ja waarom dan wel of niet?
  2. Vanaf welke termijn (jaren) na de nieuw aanschaf is zo’n technische keuring wenselijk?
  3. Hoe moet de technische keuring praktisch ingevuld worden, door de erkende centra voor autokeuring (zoals dat nu het geval is voor auto’s in België) of toch door een dealer van het merk?

 

 

Pieter Pacques – testrijder, toer-medewerker en materiaal-specialist

"Ik heb hier een dubbel gevoel bij. Ik ken de controlepunten niet, waarop de motorfiets zal gescreend worden, maar het lijkt me op het eerste zicht een uiterst oppervlakkige keuring te worden. Lekkages, km-stand controle, werkende verlichting, ophangingspunten, geluid, uitstoot, remblokjes en -schijven en banden… Veel meer dan dat kunnen ze mijns inziens niet controleren. En dan ontgaat me zowat het nut ervan. Met het merendeel van de machines wordt -in vergelijking met auto’s, bestelwagens en vrachtwagens- sowieso veel secuurder omgesprongen.Zowat alle technische specificaties van een machine hebben (in tegenstelling tot 4wielers) een onmiddellijk voelbare impact, indien ergens een mankement zou optreden. Bij mijn weten wordt daardoor onmiddellijk actie ondernomen door de eigenaar. Kortom, motards zijn algemeen zowat een ‘eigen keuringsinstantie’, die uit eigenbelang en eigen veiligheid strenger zijn dan een toekomstige officiële keuring."  

"Wat de intervallen van de technische keuring betreft, zou ik zeggen volgens dezelfde termijnen die ook voor auto’s gelden, inclusief controle voor wederverkoop.”

"Het keuren moet zonder twijfel door een reguliere keuringsinstantie gebeuren. Ik ga ervan uit dan één van de redenen van het tot stand komen van deze keuring, het doortrekken is van de algemene richtlijn : een keuring voor alle voertuigen."

Wim Depraetere – Motorcoach, testrijder én circuitinstructeur

Een motorkeuring zal zowel zijn voordelen als nadelen hebben. Op gebied van veiligheid zal het ongetwijfeld een positieve invloed hebben, anderzijds verliezen de knutselaars een stuk van hun vrijheid om hun creativiteit te kunnen botvieren. De overweging van de regering of er een keuring komt heeft naar mijn mening meer te maken omdat het niet-motorrijdende deel van de bevolking zich wat ergert aan het geluid dat een motorfiets met niet-originele uitlaat maakt. Een aftermarket open uitlaat wordt gemakkelijk bij aankoop van een motor erbij genomen, het staat mooier, heeft rauwer geluid en is voor sommigen  een extra gewichtsbesparing. Maar door de rest van de bevolking kan dat extra geluid als overlast ervaren worden en daar kan er wat aan verholpen worden met de motorkeuring.

"Bepalen hoe en vanaf en welke motoren komen in aanmerking voor een motorkeuring is een moeilijke oefening. Wat het ook zal worden steeds zal er zich wel iemand benadeelt voelen, onvermijdelijk wel. Misschien kan het in fases verlopen zodat er een deel van de oudere motoren uit het verkeer verdwijnen, noem het maar een natuurlijke afvloeiing, een volgende fase kan zijn dat er normen ontstaan die de veiligheid van de motorrijder moeten garanderen en in een laatste fase een complete keuring voor alle motorfietsen.”

"Gelukkig ben ik niet degene die daarover moet beslissen maar of er een meerwaarde aan een keuring kan worden toegeschreven heb ik mijn twijfels. Het merendeel van de motorrijders zijn hun machines zo toegenegen dat het minste mankement onmiddellijk wordt hersteld. Uiteindelijk lijkt het mij meer op een verdoken manier om de luidere motoren het zwijgen op te leggen en een manier om de uitstoot te meten waardoor er een toegang kan worden verboden tot bepaalde gebieden, de LEZ.”

De erkende keuringscentra die nu ook al auto's en bedrijfswagens aan een technische keuring onderwerpen, lijken het best geschikt om die rol ook voor motorfietsen in te vullen.

Tom Vander Sande – Hoofdredacteur

"Ik ben in principe wel te vinden voor een technische keuring, maar het mag geen heksenjacht worden of een verdoken belasting zijn. Wij krijgen af en toe wel vragen van lezers die niet zeker zijn bij de aankoop van een motorfiets, en die stellen dan de vraag of er ergens een onafhankelijk inspectiecentrum is. Zij hebben terecht soms argwaan bij particuliere verkoop, maar ook schimmige handelaars zullen er niet voor terugdeinzen om de kantjes er af te rijden. Een keuring voor verkoop vind ik dus zeker een pluspunt. Maar ook een algemene keuring kan de veiligheid verhogen. Het is inderdaad misschien waar dat een eigenaar van een motorfiets bewuster omspringt met zijn voertuig en zeker dat er veel minder kilometers mee worden gereden, maar niet iedereen is bekwaam om een technisch mankement te (h)erkennen. Zo is bijvoorbeeld het juist inschatten van bandenslijtage al een heikele kwestie. Als een keuring dus rechtvaardig, niet te duur en door onafhankelijke centra kan georganiseerd worden, denk ik niet dat we dat te vuur en te zwaard moeten bestrijden. Ik zou zelf geen initiatief nemen om een verplichte keuring in te richten want het lukt nu eigenlijk ook wel, maar het kan een extra middel zijn om met z’n allen veiliger de weg op te kunnen."   

 

Samenstelling: BJ

Foto's: V-Tech Garage Equipment e NV Autoveiligheid

 

Geschreven op 15 juli 2021
© Motoren & Toerisme