E-Mobility: Lithium-Ion batterijen niet ‘clean’ volgens Amnesty

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International daagt de producenten van elektrische voertuigen (EV’s) uit om binnen de vijf jaar met een ‘volledig ethisch verantwoorde batterij’ op de markt te komen. Amnesty klaagde al vaker aan dat het ontginnen van de grondstoffen voor lithium-ion batterijen, die EV’s aandrijven, vaak samenhangt met schendingen van mensenrechten. Een van de voornaamste vormen van die mensenrechtenschendingen zou verplichte kinderarbeid in de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn.

Amnesty maakt echter ook gewag van mensenrechtenschendingen in Argentinië. Daar zouden inlandse gemeenschappen, niet duidelijk ingelicht, én gehoord, worden over de lithium-mijnen in de buurt van hun leefgebied. Bovendien zouden lithium-ion batterijen volgens Amnesty International helemaal niet zo milieuvriendelijk zijn als wordt verondersteld. Het leeuwendeel van de lithium-ion batterijen wordt vandaag de dag in China, Japan of Zuid-Korea vervaardigd, in fabrieken die grotendeels afhankelijk zijn van steenkool-gestookte elektriciteitscentrales.

Dit betekent volgens Amnesty Inernational dat, ondanks het feit dat EV’s nodig zullen zij om de omslag van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te maken, de ecologische impact lithium-ion batterijen fors verminderd moet worden. Bovendien dreigt een stijgende vraag naar mineralen zoals kobalt ook de ontginning van de zeebodem, met alle ecologische gevolgen vandien, op gang te komen. Amnesty-woordvoerder, Kumi Naidoo stelt dat “Elke fase van de levensduur van een batterij, van het ontginnen van het mineraal tot het verwerken van de afgedankte accu, risico’s op het vlak van mensenrechtenschendingen en milieuverontreining inhoudt. We moeten deze koers veranderen of diegenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatsverandering – inlandse volkeren en kinderen – zullen de prijs betalen voor de transitie naar duurzame energie. De energie-oplossingen van de toekomst mogen niet gebaseerd zijn op de onrechtvaardigheden van het verleden.”  

Tekst: Bart Jacobs

Bron: Amnesty International

 

Geschreven op 25 maart 2019
© Motoren & Toerisme