Rondom_IJsselmeer

Deze route is uitgezet rondom het IJsselmeer. De route loopt door een aantal verschillende landschappen: het oude Westfriese zeekleilandschap in Noord-Holland, het jonge zeekleilandschap van de moderne droogmakerijen (Wieringermeer en Oostelijk Flevoland), de Greidhoek in het westen van Friesland, het keileem- en zandgebied van Gaasterland in Zuidwest-Friesland en het laagveengebied in de Noordkop van Overijssel. De toertocht begint en eindigt op de parkeerplaats aan het begin van de Houtribdijk in Lelystad. Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 335km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme