Rondje_Texel

Deze route is uitgezet op het eiland Texel, dat in tegenstelling tot de andere waddeneilanden, een lange geologische geschiedenis kent. Alhoewel de route qua motorkilometers begint en eindigt bij het afrijden en oprijden van de veerboot in ’t Horntje op Texel, begint en eindigt de route qua beleving bij het oprijden en afrijden van de veerboot in Den Helder. De route loopt door een aantal verschillende landschappen. Het oude land van Texel vormt de kern van het eiland en bestaat uit in de voorlaatste ijstijd (Saalien) gevormde keileemheuvels, die in de laatste ijstijd (Weichselien) grotendeels bedekt zijn door dekzand. De rest van het eiland is veel jonger en bestaat uit duinen langs de Noordzeekust en ingepolderde kwelders langs de Waddenkust. De toertocht begint en eindigt in de veerhaven ’t Horntje op Texel. Let op: Het verdient aanbeveling deze route in het voor- of najaar, buiten de schoolvakanties, te rijden. Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 98km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme