Noord-Holland_Midden

Deze route is uitgezet in het zeekleilandschap van Noordwest-Nederland. De route loopt grotendeels afwisselend over de Westfriese Omringdijk en de Beemster Ringdijk. Het centrale zeekleigebied bestaat uit West-Friesland en droogmakerijen. West-Friesland is ouder land met een afwisseling van hoger gelegen kreekruggen en lager gelegen kommen. De droogmakerijen zijn nieuwer land, het zijn meren en delen van de voormalige Zuiderzee die zijn drooggemaakt en ingepolderd. De toertocht begint en eindigt op de carpoolplaats bij de McDonalds langs de A7 bij Hoorn. LET OP: De IJsselmeerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen is van 1 april t/m 31 oktober in de weekenden afgesloten voor motorrijders. Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 176km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme