Noord-Holland_Duin

Deze route is uitgezet in het duinlandschap van Noord-Holland. Een rondrit uitzetten in een smal langgerekt duingebied dat (terecht) grotendeels niet toegankelijk is voor auto’s en motoren is niet goed mogelijk. Vandaar dat de route deels door het duingebied van Noord-Holland en deels door het achter de duinen gelegen landschap loopt. Langs de hele kust is een vrijwel onafgebroken gordel van duinen te vinden. Het strand is het grensvlak waar land en zee elkaar ontmoeten. Direct achter het strand rijzen de duinen op. Strand en duinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt het strand zien als het naar zee aflopende voorterrein van de duinen, waar de 'voorraad' zand klaar ligt om de duinen te vormen. De toertocht begint en eindigt op de parkeerplaats van het Zwanenwater zuidelijk van Callantsoog. Let op: Het verdient aanbeveling deze route niet op zomerse dagen te rijden. Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 173km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme