Westergo

Deze route is uitgezet in het zeekleilandschap van Noord-Nederland. De route loopt door het zeekleigebied in Noordwest-Friesland. Het noordelijke zeekleigebied omvat twee landschapstypen: oudere zeekleipolders en recente zeeklei­polders. De oudere zeekleipolders bestaan uit een afwisseling van kwelderwalIen (parallel aan de kust gevormde ruggen) en kwelderbekkens (relatief lage zones tussen de kwelder­wallen). Het landschap van de recente zeekleipolders bestaat, naast de inpolderingen van de Middelzee, Lauwers­zee en Dollard, vooral uit landaanwinning langs de Waddenzeekust. De tocht begint en eindigt op de carpoolplaats bij restaurant Zürich (De Poort van Friesland). Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 116km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme