Veluwe

Deze route is uitgezet in het zandlandschap van Midden-Nederland. De route loopt door het stuwwallenlandschap van de Veluwe en het noordelijk IJsseldal. Stuwwallen zijn veelal kilo­meters brede, tientallen kilometers lange en tot vele tientallen meters hoge heuvelruggen die groten­deels bestaan uit oudere rivierzanden die in de voorlaatste ijstijd (Saalien) zijn opgestuwd voor het gletsjerfront. Tegenwoordig zijn ze veelal begroeid met bossen. In de laatste ijstijd (Weichselien) lag in Nederland geen landijs, maar heerste er een subarctisch klimaat. De bodem was permanent bevroren (permafrost) en er was niet of nauwelijks plantengroei aanwezig. Door ijzige zandstormen werden lagen dekzand afgezet. Door het opwaaien van dekzand zijn plaatselijk kilo­meterslange lage dekzandruggen gevormd, die nu veelal begroeid zijn met naaldbos. Ook ontstonden lokaal stuifzandgebieden. De toertocht begint en eindigt op de parkeerplaats Kootwijkerduin bij het begin van de Nieuw Milligenseweg (A1 afslag 18 Kootwijk). Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 146km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme