Twente-Achterhoek_Plus

Deze route is uitgezet in het oostelijk zandgebied. De route loopt deels door het zuidelijke IJsseldal, het dekzandlandschap van Twente en de Acherhoek en het stuwwallengebied van Salland en Montferland. Het oostelijk zandgebied wordt gekenmerkt door micro-reliëf: op korte afstanden komen relatief grote verschillen voor in hoogteligging. Tussen de geïsoleerd liggende stuwwallen liggen brede dekzand­gebieden, met een afwisseling van dekzandruggen en vlakten. De toertocht begint en eindigt bij Het IJsselpaviljoen in Zutphen (IJsselkade 1). Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 254km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme