Lek en Linge Route

Rivieren, hoge dijken, molenrijke polders en bloeiende boomgaarden zijn de hoofdingredienten van de Lek en Linge Route. Weidse uitzichten over de Lek wisselen af met polders met kaarsrechte sloten en liefelijke binnenriviertjes als de Linge. Fraaie boerenhoeven en oude vestingstadjes kompleteren het beeld. En in het voorjaar, kun je ook nog genieten van de prachtige bloeiende fruitbomen. Je doorkruist de polders Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, twee polders die al in de late Middeleeuwen werden ontgonnen. De ouderdom van deze polders is nog af te zien aan de dorpjes in lintbebouwing langs de dijk en aan de smalle langgerekte haaks op de dijk staande weilanden.

Land: Nederland
Afstand: 108km
Gemaakt door: MX-5 Roadster Club NL
© Motoren & Toerisme