Drents_Plateau

Deze route is uitgezet in het zandlandschap van Noord-Nederland. De route loopt grotendeels door het centrale zandgebied van Drenthe, ook wel het Drents Plateau genoemd. Het noordelijk zandgebied is een vrij laag, glooiend gebied met op enkele plekken heuvels. In de voorlaatste ijstijd kwam het Scandinavische landijs tot aan de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Onder deze gletsjers werd een grond­morene afgezet, de zogenaamde keileem. In de laatste ijstijd (Weichselien) lag in Nederland geen landijs, maar heerste er een subarctisch klimaat. De bodem was permanent bevroren (permafrost) en er was niet of nauwelijks plantengroei aanwezig. Door ijzige zandstormen werden lagen dekzand afgezet. In gebieden waar keileem aan het opper­vlak ligt, is de afwatering vaak beperkt waardoor hoogveen­moerassen voorkomen. De toertocht begint en eindigt bij afrit/oprit 27 (Fluitenberg) van de A28 bij Hoogeveen. Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 172km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme