Deltaland

Deze route is uitgezet in het zeekleilandschap van Zuid-West Nederland. De route loopt over de Zeeuwse eilanden, waarbij uiteraard ook aandacht wordt besteed aan de Deltawerken. Het zuidwestelijke zeekleigebied omvat twee landschapstypen: oudere zeekleipolder (oudland) en recente zeekleipolders (nieuwland). Het oudland bestaat uit een afwisseling van hogere kreekruggen en lagere poelgronden, het nieuwland bestaat uit opwassen en aanwassen. De toertocht begint en eindigt bij Restaurant Grevelingen, op de plaats waar de Philipsdam (N257) aansluit op de Grevelingendam (N59). Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 234km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme