Brabant

Deze route loopt door de provincie Noord-Brabant. De route is uitgezet in het zandlandschap van Zuid-Nederland, dat wordt doorsneden door kleine rivieren en beken. Zuid-Nederland is in tegenstelling tot Noord-Nederland nooit door landijs bedekt geweest. In het Saalien (‘voorlaatste’ ijstijd) en het Weichselien (‘laatste’ ijstijd) was er nauwelijks vegetatie aanwezig en door ijzige zandstormen werden dikke lagen dekzand afgezet. In het Holoceen (een relatief warme periode of tussenijstijd van 10.000 jaar geleden tot nu) zijn op plaatsen waar het regenwater moeilijk kon wegzakken, moerassen gevormd en lokaal vormde zich hoogveen. Grofweg wordt het zuidelijk zandlandschap in het westen begrensd door het Zeeuwse zeekleigebied, in het noorden en oosten door rivierafzettingen van de Maas en in het zuiden door de grens met België. Tussen Ossendrecht en Hilvarenbeek loopt de route afwisselend over Nederlands en Belgisch grondgebied. De toertocht begint en eindigt bij het (voormalige) wegrestaurant De Liempdse Barrière (Peerkesbos). Deze toertocht maakt deel uit van een set van 16 toertochten die bedoeld zijn voor iedereen met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. In Nederland kunnen 6 landschappen worden onderscheiden: lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap. De onderscheiden landschappen worden verkend middels 16 toertochten met vermelding van allerlei landschappelijke en historische bezienswaardigheden/wetenswaardigheden. Voor wie meer wil weten over de in de routes genoemde bezienswaardigheden/wetenswaardigheden zijn de routes ook in boekvorm beschikbaar. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle routes op WWW.FJREEDIJK.NL/MOTORGEOGRAFIE [http://www.fjreedijk.nl/motorgeografie].

Land: Nederland
Afstand: 289km
Gemaakt door: Biker
© Motoren & Toerisme